Soneran osaajakeskusmallille jatkoa

TeliaSonera Finland on päättänyt jatkaa vuoden 2006 alusta saakka voimassa ollutta osaajakeskusmalliaan myös vuonna 2009. Mallin avulla yhtiö on välttänyt irtisanomiset niissäkin tilanteissa, joissa työtehtäviä on päättynyt. TeliaSonera Finlandissa työntekijä siirtyy työtehtävien lakkaamisen jälkeen osaajakeskukseen. Osaajakeskus tarjoaa työntekijöille koulutusta, harjoittelupaikkoja ja turvaa mahdollisuuden hakea töitä normaalia irtisanomisaikaa pidemmän ajan puitteissa.

Osaajakeskuksen jatkosta päätettiin henkilöstöedustajien kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen. Osaajakeskuksen toimintamallin lähtökohtana on jatkossakin se, että ketään ei irtisanota, vaikka työtehtävät yt-menettelyn jälkeen loppuisivat. Toimintamallin jatkotarvetta arvioidaan uudelleen keväällä 2009
”Osaajakeskus tarjoaa muutostilanteessa henkilöstölle selvästi lakisääteistä tasoa paremman muutosturvan. Investointi henkilöstöön on kuitenkin perusteltu, koska näin voimme hoitaa vastuullisella tavalla toimialamme rakennemuutosta ja kilpailukykyisen kustannustason tavoittelua", sanoo TeliaSonera Finlandin henkilöstöjohtaja Juha Pentti.

Valmennusta, harjoittelua ja koulutusta

Osaajakeskukseen siirretyille työntekijöille pyritään tarjoamaan vakituisten ja määräaikaisten tehtävien lisäksi vaihtoehtona työharjoittelua, osaajakeskuksessa tapahtuvaa valmennusta ja mentorointia. Lisäksi heille tarjotaan osaajakeskuksen tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia. Koulutustarjontaan kuuluu mm. tietojärjestelmäkoulutusta, kielikoulutusta, projektipäällikkökoulutusta yms. Suosittua on ollut myös yrittäjäkoulutus, joka on järjestetty yhteishankintakoulutuksena työvoimaviranomaisten kanssa.

Jos osaajakeskuksessa oleva henkilö ottaa vastaan tarjotun vakituisen työpaikan ensimmäisen kuukauden aikana, saa hän kannustimena nopeasta toiminnasta yhden viikon palkallisen ylimääräisen loman. Mikäli henkilö ei kaikesta huolimatta onnistu työllistymään osaajakeskusaikanaan tai haluaa siirtyä vapaaehtoisesti vapaille työmarkkinoille, voidaan hänelle maksaa työssäoloajan pituudesta riippuva kertakorvaus.
Osaajakeskuksen palautekyselyissä vuoden 2008 aikana osaajakeskukseen siirretyistä työntekijöistä 89 % on antanut osaajakeskuksen toiminnalle arvosanaksi joko hyvä tai erinomainen.

Lisätietoja: TeliaSonera Finland, henkilöstöjohtaja Juha Pentti puh 040 5074668, sähköposti etunimi.sukunimi@teliasonera.com

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Tilaa

Liitteet & linkit