Soneran trenditutkimus 2007: Seniorit ottavat teineistä mallia

Vuoden 2007 selkein trendi IT- ja telealalla on se, että vanhemmat ihmiset ottavat nuorten käyttötavoista mallia. Tämä käy ilmi Soneran trenditutkimuksesta 2007, johon osallistui 2 000 yksityishenkilöä ja 500 yritystä Suomessa.

Lähes 72 prosenttia kaikista yli 55-vuotiaista vastaajista lähettää digikuvia tai videoleikkeitä sukulaisille ja ystäville. Kuvien ja videoleikkeiden julkaiseminen Web-sivustoilla, kuten YouTubessa, on suosittua sekä nuorten että varttuneiden keskuudessa. 47 prosenttia alle 22-vuotiaista ja 32 prosenttia 23 - 35-vuotiaista on julkaissut kuvia.

Myös musiikin lataaminen yleistyy eri ikäryhmien keskuudessa – 48 prosenttia suomalaisista aikoo ladata musiikkia tänä vuonna. Yleisintä lataaminen on nuoremmissa ikäryhmissä. 72 prosenttia alle 22-vuotiaista aikoo ladata musiikkia internetistä. 23 - 35 -vuotiaiden ryhmässä vastaava luku on 63 prosenttia ja yli 55-vuotiaiden ryhmässä 25 prosenttia. Elokuvien lataamisessa kehitys on samansuuntaista.

”Matkapuhelin alkaa olla kaikilla ja kaikkialla. Suomalaiset käyttävät matkapuhelinta yhä monipuolisemmin esimerkiksi valokuvaamiseen, matkalipun ostamiseen ja sähköpostin lukemiseen, mutta odotukset tulevaisuuden palveluille ovat vielä paljon monipuolisemmat,” sanoo TeliaSoneran Suomen Mobility Services –liiketoiminnasta vastaava johtaja Esa Rautalinko.

Internetissä tehdään yhä useammin myös ostoksia. 63 prosenttia vastaajista aikoo hankkia tuotteita internetin kautta tulevana vuonna. Yli 55-vuotiaista 45 prosenttia aikoo tehdä aikaisempaa enemmän hankintoja internetin kautta vuonna 2007.

Senioritkin lukevat blogeja
Lähes kaksi viidestä suomalaisesta (37 prosenttia) lukee blogeja säännöllisesti. Blogeja luetaan kaikissa ikäryhmissä (43 prosenttia 23 - 35 -vuotiaista ja 30 prosenttia yli 55-vuotiaista). Alle 22-vuotiaista 48 prosenttia lukee blogeja säännöllisesti. 25 prosenttia nuorista suomalaisista ja 10 prosenttia aikuisista aikoo aloittaa oman blogin vuonna 2007.

Kotitalouksissa käyttäytymismallit seuraavat yritysten esimerkkiä
Suomalaisissa kotitalouksissa on havaittavissa yhä enemmän aiemmin vain yritysmaailmasta tuttuja käyttäytymismalleja. 54 prosentilla on työpuhelin päällä myös vapaa-aikana. 42 prosenttia suomalaisista haluaa lähettää sähköpostia matkapuhelimitse ja 44 prosentilla on langaton verkko kotona.

Verkkoon on luonnollista olla yhteydessä olinpaikasta riippumatta. 59 prosenttia suomalaisista odottaa langattoman internet-yhteyden olevan käytettävissä hotellihuoneessa, 56 prosenttia kesämökillä, 49 prosenttia junassa, 46 prosenttia autossa ja 36 prosenttia lentokentällä.

– Yksityisasiakkaiden vapauden ja internet-yhteyden tarve muistuttaa yritysasiakkaiden käyttäytymistä. Viestinnän ja tiedonsaannin on oltava nopeaa ja helppoa olinpaikasta riippumatta, sanoo TeliaSoneran Suomen Broadband Services -liiketoiminnasta vastaava johtaja Juha-Pekka Weckström.

- Yksityishenkilöt haluavat entistä enemmän helpottaa arkipäivää nykyaikaisten viestintälaitteiden ja -palveluiden avulla. Heidän käyttötottumuksensa muistuttavat yhä enemmän yritysten toimintatapoja, joissa matkapuhelimella varataan kokouksia ja muistutetaan niistä, lähetetään sähköpostia ja suunnitellaan töitä, Weckström sanoo.

Trendejä seuratessa käy selvästi ilmi, kuinka tärkeitä matkapuhelin ja kannettava tietokone meille ovat. Kun vastaajilta kysyttiin, mitä he tekisivät työpuhelimen unohtuessa kotiin, 51 prosenttia sanoi palaavansa kotiin noutamaan puhelinta. 29 prosenttia ilmoitti palaavansa kotiin noutamaan sinne aamulla unohtunutta tietokonetta.

Yritysten tietotekniikkainvestoinnit kasvussa vuonna 2007
38 prosenttia yrityksistä aikoo lisätä investointejaan uuteen viestintään tänä vuonna. Noin puolet (46 prosenttia) aikoo investoida yhtä paljon kuin vuonna 2006. Suuri osa investoinneista kohdistuu tuotteisiin ja palveluihin, jotka mahdollistavat työskentelyn toimiston ulkopuolella. Suosituimmat tietotekniikkainvestoinnit vuonna 2007 olivat kannettavat tietokoneet useimmille työntekijöille (28 prosenttia), sähköposti matkapuhelimessa (21 prosenttia), nopeampi laajakaista (16 prosenttia), langaton laajakaista toimistossa (13 prosenttia) ja uudet, edistyneemmät matkapuhelimet useimmille työntekijöille (12 prosenttia).

Työnteko toimiston ulkopuolella helpottuu ja tehostuu
82 prosenttia aikoo työskennellä vähintään yhtä paljon konttorin ulkopuolella vuonna 2007. 38 prosenttia on saanut lähimmältä esimieheltään kannustusta työskentelyyn muualla kuin toimistossa. Syinä tähän ovat työntekijän suurempi joustavuus ajankäytön suhteen (52 prosenttia) ja työnteon riippumattomuus olinpaikasta (40 prosenttia).


Soneran trenditutkimusta 2007 voi tilata TeliaSoneran Suomen lehdistöpalvelusta, puhelin. 02040 60235 tai sähköpostiosoitteesta communications-fi@sonera.com

Lisätietoja toimittajille:
Lehdistöviestinnän johtaja Timo Saxén, puhelin 0400 787 948Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Liitteet & linkit