Tavoitteena tehdä TeliaSonera Finlandista paras työpaikka: TeliaSonera Finland Oyj perustaa neuvottelukunnan valmistelemaan yhteistoiminnan pelisääntöjä ja keskeyttää osan käynnissä olevista yhteistoimintamenettelyistä

TeliaSonera Finlandin henkilöstön edustajat, Toimihenkilöunionin edustajat ja yhtiön johto kokoontuivat tänään keskustelemaan yhtiön lähiajan tavoitteista ja meneillään olevista yhteistoimintamenettelyistä. Keskusteluissa todettiin, että yhtiön tavoitteena on luoda TeliaSonera Finlandista paras työpaikka ja paras asiakkaiden palveluorganisaatio.

Kokous päätti, että meneillään olevista yhteistoimintamenettelyistä keskeytetään yhtiön maantieteelliseen sijoittamiseen liittyvät neuvottelut. Näissä syyskuussa aloitetuissa neuvotteluissa on tutkittu sitä, kuinka yhtiön tuki- ja taustatoiminnot sijoittuvat jatkossa ns. keskisuurille paikkakunnille. Samoin todettiin, että elokuun lopussa alkaneiden ja eilen päättyneiden Asiakasprosessit ja –järjestelmät -divisioonan (CSS) yhteistoimintaneuvottelujen perusteella tehtyjen päätösten toimeenpano keskeytetään.

Yhtiön johto ja työntekijöiden edustajat jatkavat yhdessä keskusteluja siitä, mikä on pitkällä tähtäyksellä paras toimintatapa sijoittaa maantieteellisesti eri toiminnot asiakkaiden palvelun, tuottavuuden ja henkilöstön sijoittumisen kannalta.

Yhtiön johto, Toimihenkilöunionin ja henkilöstön edustajat sopivat lisäksi että ne perustavat yhteisen kahdeksan hengen neuvottelukunnan jossa sovitaan yhtiön yhteistoimintamenettelyjen toimintatavat ja tiedotuspolitiikka, jotta asetettuihin tavoitteisiin päästään. Sekä työntekijäpuoli että työnantajapuoli nimittävät neuvottelukuntaan neljä edustajaa.

Toimitusjohtaja Juho Lipsasen mukaan tehdyillä päätöksillä edistetään parhaalla mahdollisella tavalla yhtiön tavoitteiden toteutumista, parannetaan sisäistä viestintää ja tehostetaan meneillään olevien kaupalliseen ketteryyteen tähtäävien hankkeiden jatkokehitystä.

Toimihenkilöunionin puheenjohtaja Antti Rinne ja pääluottamusmies Taru Maria Solakivi toteavat, että ratkaisu mahdollistaa yhtiön kehityksen jatkumisen henkilöstön edustajien ja johdon avoimena yhteistyönä.

Lisätietoja: Ahti Martikainen, viestintäjohtaja, TeliaSonera Finland, p. +358 40 302 4500
Taru Maria Solakivi, pääluottamusmies, TeliaSonera Finland, p. 358 400 503 746
Antti Rinne, puheenjohtaja, Toimihenkilöunioni, p. +358 40 500 7626

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Tilaa

Liitteet & linkit