TeliaSonera Finland ja kumppanit pilotoivat kommunikaattoria tukkuasiakkaan tilaustyökaluna

TeliaSonera Finland on toteuttanut yhdessä Senteran, IBM:n ja Nokian kanssa Wihurille pilottiratkaisun, jossa hyödynnetään älypuhelinta tukkuasiakkaan tilauskäytössä. Pilotissa Wihurin päivittäistavararyhmän asiakkaat tekevät tilauksensa ja siihen liittyvät toiminnot Nokia 9500 Communicator -laitteen avulla. Tavoitteena on selvittää älypuhelimen soveltuvuutta kaupan alan tilauskäyttöön, tarjota mobiilisovelluskehittäjille vakioitu palveluympäristö ja verkottaa uusia yritysasiakasryhmiä sähköiseen tilausketjuun.

Pilotissa uusi kommunikaattori korvaa nykyiset, lähinnä suurtilaajien käytössä olevat kannettavat tilauspäätteet. Hankkeessa Nokia 9500 –laitteeseen toteutetaan kannettavaa tilauspäätettä vastaavat tilaustoiminnot. Pilotissa on mukana kymmenen pienyrittäjävetoista Wihurin tukkuasiakasta, jotka tekevät tilauksensa lukemalla tilattavan tavaran koodin kommunikaattoriin liitetyllä bluetooth-viivakoodinlukijalla. Kun tilaus on luettu laitteeseen, tilaustiedot välitetään Wihurin toiminnanohjausjärjestelmään ja eri tavarantoimittajille. Ratkaisu on suunnattu kaupan alan toimijoille, joille älypuhelin soveltuu kannettavia tilauspäätelaitteita paremmin ja jotka hyötyvät myös kommunikaattorin muista ominaisuuksista, kuten integroidusta matkapuhelimesta, sähköpostista ja kalenterista. Wihuri on kaupan alan edelläkävijänä kehittänyt sähköisiä laskutus- ja tilausjärjestelmiään ja pyrkii nyt kokeiltavalla ratkaisulla nivomaan myös pienempiä yrityksiä sähköisen asioinnin piiriin. ”Kommunikaattorilla tapahtuva tilaaminen on meille kustannustehokas tapa ohjata asiakkaitamme puhelinpalvelusta itsepalveluun ja kasvattaa sähköistä tilaajamääräämme. Pienasiakkaillemme nyt kokeiltava ratkaisu on helppo tapa tehdä sähköisiä tilauksia ja käyttää samaa laitetta myös puhelimena. On tärkeää, että pystymme tarjoamaan asiakkaillemme erilaisia, heidän omaan toimintaansa soveltuvia tilausvaihtoehtoja. Näitä mahdollisuuksia olemme kehittäneet tiiviissä kumppanuudessa Soneran ja Senteran kanssa jo useita vuosia. Tukkuasiakkaamme ovat lähteneetkin innovatiivisesti uusia, omaa toimintaansa tehostavia ratkaisuja kokeilemaan”, kertoo Wihuri Oy:n tietohallintojohtaja Annaliisa Aarnio-Wihuri. Pilotissa Sonera vastaa kokonaistoimittajana pilottiympäristön toteuttamisesta, hallinnasta ja ylläpidosta. Soneran tuottama palveluympäristö tarjoaa standarditeknologioihin pohjautuvan sovellusympäristön, jossa sovelluksen kehittäjän ei tarvitse huolehtia siitä, miten mobiilisuus tai monikanavaisuus toteutetaan. Palvelualusta mahdollistaa muun muassa ohjelmistojen asennuksen ja päivityksen kommunikaattoriin langattomasti ja helpottaa siten merkittävästi ohjelmistojen käyttöönottoa. Tietojärjestelmätoimittaja Sentera Oyj toimii laajasti kaupan arvoketjussa ja toimittaa liiketoimintakriittisiä asiakasratkaisuja. Sentera tuo yhteistyöhön Sentera Retail@Hand -ohjelmiston, joka on suunniteltu muun muassa päivittäistavarakaupan tilausten tekemiseen Nokia 9500 Communicator –päätelaitteella. Monikanavaisen palveluympäristön suunnitteluun ja toteutukseen liittyvistä konsultointipalveluista on vastannut ratkaisun ohjelmisto- ja laiteteknologian toimittanut IBM. Ratkaisussa hyödynnetään IBM:n ja Nokian aiemmin julkistaman yhteistyön tuloksena syntyneitä mobiilipalveluiden käyttöönottoa edistäviä teknologioita. Nokia kehittää kommunikaattorin yhteentoimivuutta IBM-alustan kanssa ja toimittaa pilotin päätelaitteet. Vuoden 2005 alussa alkanut pilotti päättyy kesäkuun lopussa, jonka jälkeen arvioidaan konseptin laajentamismahdollisuudet. Hanke on ensimmäisiä ilmentymiä TeliaSoneran ja kumppaneiden viime keväänä käynnistämästä laajemmasta yhteistyöstä, jossa rakennetaan liikkuvan työn palveluja uuden kommunikaattorin käyttäjille. ”Kaupan alan kokonaisratkaisut on yksi valitsemiamme strategisia toimialueita, jossa olemme Nokian ja muiden vahvojen toimialakumppaneiden kanssa hakeneet aktiivisesti asiakkaiden liiketoimintaa edistäviä ratkaisuja. Yhteisenä tavoitteenamme on yhdistää päätelaite heti alussa saumattomasti langattomiin palveluihin ja tarjota mobiilisovelluskehittäjille helppo tapa mobilisoida prosesseja vakioidussa, valvotussa ja ylläpidetyssä ympäristössä. Pyrimme myöhemmin laajentamaan ratkaisua myös muihin kaupan alan tilausjärjestelmiin ja siten mahdollistamaan alan toimijoille helpon ja luotettavan sähköisen verkostoitumisen”, kertoo yritysten palvelutarjoomasta vastaava johtaja Juha Sutinen TeliaSonera Finlandista. Lisätietoja: Juha Sutinen, Vice President, B2B Service Offering, TeliaSonera Finland Oyj Puh. +358 40 302 2131 Sähköposti: etunimi.sukunimi@teliasonera.com Rita Uotila, viestintäjohtaja, Sentera Oyj Puh. +358 50 531 9441 Sähköposti: etunimi.sukunimi@sentera.fi Ilkka Kivi, Managing Consultant, IBM Business Consulting Services Puh. +358 40 589 2859 Sähköposti: etunimi.sukunimi@fi.ibm.com Nokia (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) Enterprise Solutions, Communications Puh. +358 7180 Aisa Aarnio-Wihuri, Tietohallintojohtaja, Wihuri Oy Puh. +358 9 415 815 / vaihde

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Liitteet & linkit