TeliaSonera Finland ja Sentera entistä tiiviimpään yhteistyöhön

TeliaSonera Finland ja tietojärjestelmätoimittaja Sentera Oyj ovat sopineet teknologia-, myynti- ja markkinointiyhteistyöstä ja Senteran sanomanvälitykseen liittyvän palvelutoiminnan siirtämisestä TeliaSonera Finlandille. Yhteistyö vahvistaa TeliaSonera Finlandin asemaa kauppa- ja energia-alan kokonaistoimittajana tietoliikenteen ja tiedonvälityksen ratkaisuissa.

TeliaSonera Finland ja Sentera ovat tehneet useita vuosia yhteistyötä muun muassa erilaisissa kaupan alan toteutuksissa. Nämä ratkaisut perustuvat TeliaSonera Finlandin vahvaan kokonaisratkaisu- ja asiakasosaamiseen sekä Senteran toimiala-, integrointiteknologia- ja integraatio-osaamiseen. Nyt yhteistyö syvenee myös muille toimialoille, kun Sentera myy yritysten väliseen sanomanvälitykseen keskittyneen palveluliiketoimintansa TeliaSonera Finlandille. Samalla TeliaSonera Finland ja Sentera ovat sopineet yhteistyöstä liittyen Senteran integraatio-ohjelmiston kehitykseen ja hyödyntämiseen TeliaSonera Finlandin sanomanvälityspalveluissa. Kehitysyhteistyön avulla asiakkaille tarjotaan paketoituja ratkaisuja, jotka pitävät sisällään tarvittavat teknologia- ja palveluosat ja jotka tuovat merkittävää lisäarvoa asiakkaille. Kaupan ja energia-alan asiakkaille hallittavia tiedonvälityksen kokonaisratkaisuja Yhdessä TeliaSonera Finland ja Sentera pystyvät tarjoamaan kaupan alan asiakkaille markkinoiden laajimman tiedonvälityksen kokonaisratkaisun, joka mahdollistaa keskitetyn ja päästä-päähän ulottuvan tietovirtojen hallinnan yrityksen sisäisessä ja ulkoisessa ympäristössä. Tämä käsittää sisäisten järjestelmien, koneiden ja laitteiden integroinnin sekä liiketoimintatapahtumien ja ohjaustietojen välittämisen kumppaneiden välillä. Kokonaisuuteen kuuluvat myös liikkuvien työntekijöiden erilaiset kommunikaatiopalvelut. Näin liiketoimintakriittiset tiedot asiakkaan ympäristössä – esimerkiksi toimitusketjun ohjaukseen tai kuljetuslogistiikkaan liittyvät tiedot - välittyvät reaaliaikaisesti ja automaattisesti oikeassa muodossa, oikeaan aikaan ja paikkaan. Tiedonvälityksen kokonaisratkaisu luo edellytykset asiakkaiden prosessien tehokkaalle verkottumiselle ja tuo näin merkittävää kustannustehokkuutta ja reaaliaikaisuutta asiakkaiden toimintaan. ”Sentera on ennestäänkin merkittävä integraatio- ja langattomien ratkaisujen toimittaja kaupan arvoketjussa. Sopimuksemme TeliaSonera Finlandin kanssa mahdollistaa ratkaisujemme leviämisen muillekin toimialoille ja kaupan arvoketjun entistä kokonaisvaltaisemman palvelemisen", toteaa toimitusjohtaja Markku Toivanen Senterasta. TeliaSonera Finlandille siirtyvän sanomanvälityspalvelun asiakkaat ovat valtaosin sähkölaitoksia. Myös näille asiakkaille TeliaSonera pystyy jatkossa tarjoamaan laajempaa palvelukokonaisuutta ja liiketoimintaprosessien optimointia esimerkiksi automatisoidun etähallinnan ratkaisuilla. Entistä tiiviimpi yhteistyö Senteran kanssa avaa TeliaSonera Finlandille uusia mahdollisuuksia tietoliikenteen ja tiedonvälityksen ratkaisujen tarjoajana vahvoilla toimialoilla. ”Kauppa- ja energia-alat ovat valitsemiamme strategisia toimialoja ja näillä alueilla tavoittelemme markkinaosuuksien kasvua tietoliikenteen ja tiedonvälityksen kokonaisratkaisujen toimittajana. Senteran kanssa tekemämme sopimus vahvistaa valitsemaamme kasvulinjaa”, sanoo TeliaSonera Finlandin vt. toimitusjohtaja Esa Korvenmaa. Lisätietoja: Sami Karkkila, osastonjohtaja, Business Process Networking, TeliaSonera Finland Matkapuhelin: 0400 805446 Sähköposti: etunimi.sukunimi@teliasonera.com Markku Toivanen, toimitusjohtaja, Sentera Oyj Matkapuhelin: 0500 500 636 Sähköposti: etunimi.sukunimi@sentera.fi

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Liitteet & linkit