TeliaSonera Finlandin juridinen rakenne vastaamaan liiketoimintaa

Euroopan komissio on antanut päätöksen, joka sallii Sonera Mobile Networks ja Sonera Carrier Networks –verkkoyhtiöiden juridisen yhdistämisen emoyhtiöön. Euroopan unioni edellytti Telian ja Soneran fuusion yhteydessä vuonna 2002, että Suomen ja Ruotsin sekä kiinteän että matkaviestintäverkkojen liiketoiminta harjoitetaan niihin liittyvistä palveluliiketoiminnoista erillisissä juridisissa yksiköissä. Juridinen eriyttäminen katsottiin tarpeelliseksi läpinäkyvyyden säilyttämiseksi fuusioituneessa yhtiössä, huomioiden Soneran vahva markkina-asema Suomen matkaviestinnässä ja Telian kiinteän verkon ja matkaviestinnässä Ruotsissa.

TeliaSonera Finland haki tämän vaatimuksen poistamista, koska yhtiön tavoitteena on yksinkertaistaa juridista rakennettaan vastaamaan paremmin yhtiön liiketoimintaa. Yhtiön mukaan Suomen ja Ruotsin markkinoiden nykyisen sääntelyn läpinäkyvyys pitää huolen vuoden 2002 juridisen eriyttämispäätöksen perusteina olleista seikoista. Lisäksi Suomen ja Ruotsin televiestintämarkkinat ovat muuttuneet komission päätöksen jälkeen. TeliaSonera Finlandin juridisen rakenteen muutos toteutetaan siten, että viisi TeliaSonera Finland Oyj:n tytäryhtiötä fuusioidaan 31.12.2006 emoyhtiöön. Fuusio yksinkertaistaa yhtiön liiketoiminnallisia prosesseja ja vähentää tytäryhtiöiden hallinnoinnin kustannuksia. Tytäryhtiöiden fuusioilla ei tavoitella työpaikkojen vähentämistä. Fuusiossa Auria Networks Oy yhdistyy Auria Oy:öön, ja Auria Oy, Sonera Carrier Networks Oy, Sonera Mobile Networks Oy ja Unibase Oy fuusioidaan emoyhtiö TeliaSonera Finland Oyj:hin. Auria Networksin fuusioiminen Auriaan edellyttää vielä Suomen Kilpailuviraston hyväksyntää. Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Ahvenanmaalla toimiva Auria Oy on Suomen kolmanneksi suurin tietoliikennekonserni ja alueensa johtava tietoliikenne- ja televiestintäpalvelujen toimittaja. Sonera Carrier Networks Oy suunnittelee, rakennuttaa ja ylläpitää maanlaajuisesti kattavaa kiinteää televerkkoa. Sen asiakkaita ovat verkko- ja palveluoperaattorit. Sonera Mobile Networks Oy suunnittelee, rakennuttaa ja ylläpitää maanlaajuisesti kattavaa matkaviestinverkkoa. Sen asiakkaita ovat matkaviestintää harjoittavat suomalaiset verkko- ja palveluoperaattorit. Unibase Oy on Suomen johtava matkapuhelin-, radio- yms. verkkojen tukiasemapaikkojen omistaja, rakennuttaja ja ylläpitäjä. Lisätietoja: Lakiasiainjohtaja Tiia Tuovinen, TeliaSonera Finland, Puh. 02040 21600, sähköposti etunimi.sukunimi@teliasonera.com

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Tilaa

Liitteet & linkit