TeliaSonera yksinkertaistaa keskisuurten yritysten työasemien hankinnan

TeliaSonera tuo keskisuurille yrityksille palvelun, jossa asiakas ostaa erillisten laitteiden ja tietoliikenneyhteyksien sijaan vakioituja työasemaratkaisuja. Aiemmin vastaavat palvelukokonaisuudet ovat olleet tarjolla vain suuryrityksille. Ratkaisulla työntekijät saavat tarpeidensa mukaiset ja tietoturvalliset työkalut käyttövalmiina. Vakioitu kokonaispalvelu tuo säästöjä yritykselle ja kiinteä kuukausihinnoittelu helpottaa kulujen hallintaa.

”TeliaSonera keskittyy jatkossa tarjoamaan vakioituja palveluita, jotka vähentävät työasemiin ja tietoliikenteeseen liittyvää monimutkaisuutta ja helpottavat näin uusien järjestelmien käyttöönottoa”, kertoo Business Manager Jorma Vilpponen TeliaSonerasta. ”Uutta on se, että palvelu on nyt tarjolla keskisuurille yrityksille kun aiemmin tämä on ollut mahdollista lähinnä suuryrityksille.”

Markkinoiden kattavin palvelu sisältää ulkoiset tietoliikenneyhteydet, langattoman lähiverkon, toimistolaitteet, kuten työasemat ja verkkotulostimet ja niiden hallinnan sekä työntekijöiden käyttäjätuen. Palvelu hyödyntää yhteyksinä kiinteää, langatonta ja matkapuhelinverkkoa. TeliaSonera vastaa kokonaisratkaisun toimivuudesta sekä tietoturvasta.

Vakioidussa työasemaympäristössä työntekijät profiloidaan kahteen käyttäjäryhmään: paljon liikkuviin sekä toimistossa työskenteleviin. Työntekijät saavat tarpeidensa mukaiset ja tietoturvalliset työkalut käyttövalmiina. Vakiointi tuo säästöjä yritykselle, sillä räätälöidyt tietoliikenne- ja IT-ratkaisut ovat keskisuurille ja pienille yrityksille yleensä kalliita ja ne vaativat yritykseltä omia IT-resursseja. Lisäksi yritykseltä säästyy aikaa, kun sen ei tarvitse itse ostaa ja sovitella yhteen erillisiä laitteita ja tietoliikenneyhteyksiä. Palvelun hinnoittelu on selkeä ja täysin ennakoitava. Asiakas saa eritellyn, vakiohintaisen kuukausilaskun toiminteittain. Tämä helpottaa sekä budjetointia että kulujen seurantaa.

Vaikka palvelu on vakioitu, se voidaan sovittaa erilaisten yritysten tarpeisiin. ”Palvelumme sisältää suuren määrän optioita, joilla sitä on helppo muokata. Palvelun kehittämisessä olemme erityisesti huomioineet työkalujen käyttäjät yrityksen johdon ja IT-osaston lisäksi. Oikeat ja hyvin toimivat järjestelmät lisäävät työtyytyväisyyttä, parantavat työn tuottavuutta ja tehostavat työajan käyttöä. Nämä edut tulivat selkeästi esiin omassa hankkeessamme, kun pilotoimme palvelua TeliaSonerassa viime vuonna”, Jorma Vilpponen tiivistää.

Lisätietoja:

Jorma Vilpponen, Business Manager, TeliaSonera yrityspalvelut
Matkapuhelin: 040 3022232
Sähköposti: etunimi.sukunimi@teliasonera.com

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Liitteet & linkit