TeliaSoneran Laajakaistapalveluista vähenee 152 työtehtävää – jo 46 sijoittunut talon sisälle

Broadband Services –liiketoiminta-alueella Suomessa 23.4. aloitetut yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut ovat päättyneet 5.6.2007. Neuvottelujen tuloksena 152 työtehtävää päättyy verkkotoiminnoissa, tuotehallinnassa, myynnissä ja markkinoinnissa sekä toiminnan kehityksessä. Lankapuhelinliikenteen väheneminen, roolien selkeyttäminen ja toimintamallien tehostaminen on vähentänyt työtarvetta näissä toiminnoissa. Tähän mennessä 46 henkilöä on jo sijoittunut talon sisälle joko organisaatiomuutosten vaikutuksesta tai hakeutumalla uusiin tehtäviin.

- Vaikka tehtäviä päättyy, täytyy muistaa, että osaajakeskuksen ansiosta ketään ei irtisanota. Talon sisäiset työmarkkinat toimivat hyvin. Asiakkaillemme muutos näkyy vähiten, sillä asiakaspalveluun, toimituksiin ja laskutukseen liittyvät tehtävät rajattiin neuvottelujen ulkopuolelle, sanoo johtaja Juha-Pekka Weckström Broadband Services Finlandista.

Suurimmat muutokset verkkopuolella

152 lopetettavaa tehtävää muodostuu siitä, että 120 tehtävää lopetetaan ja 32 siirtyy muualle TeliaSoneran organisaatioon. Lisäksi 14 on jo sijoittunut uuteen tehtävään. Noin kaksi kolmannesta vähenevistä 120 tehtävästä sijaitsee verkkopuolella ja loput tuotehallinnassa, myynnissä ja markkinoinnissa sekä toiminnan kehityksessä.

- Olemme tehneet joitakin muutoksia organisaatioon, minkä vaikutuksesta tehtäviä on siirtynyt neuvottelujen kohteena olleista yksiköistä muualle talon sisällä, Juha-Pekka Weckström jatkaa. Verkkopuolelta on siirtynyt tehtäviä yhteispohjoismaiseen sisällöistä ja digitaalisesta kodista vastaavaan yksikköön ja tuotehallintatehtävistä tuotekehitysyksikköön. Muutoksilla on selkeytetty vastuita ja tiivistetty TeliaSoneran maarajat ylittävää yhteistyötä.

Osaajakeskuksesta uudelle uralle – kolmannes jatkaa TeliaSonerassa

TeliaSonera Finlandissa käytössä olevan osaajakeskusmallin ansiosta henkilöstötarpeiden muutoksiin pystytään sopeutumaan joustavasti. TeliaSonera Finlandin mallissa henkilöstöä ei irtisanota, vaikka heidän työtehtävänsä lakkaisivat. Näissä tilanteissa henkilö siirtyy entisellä palkalla osaajakeskukseen, josta käsin hän voi hakea uutta työpaikkaa yhtiön sisältä, yhtiön ulkopuolelta tai kouluttautua uusiin tehtäviin.

Malli on osoittautunut erittäin käyttökelpoiseksi. Vuodesta 2006 alkaen osaajakeskukseen on siirtynyt yhteensä 570 työntekijää. Heistä kolmannes (186) on sijoittunut yhtiön sisälle ja n. puolet (294) lähtenyt yhtiöstä. Keskimääräinen osaajakeskuksessa toimittu aika on noin 3 kuukautta.

- TeliaSonerassa on viime aikoina ollut viikoittain auki yksistään Suomessa 40-80 paikkaa, joten mahdollisuudet uuden tehtävän löytämiseen osaajakeskuksesta käsin ovat hyvät, sanoo henkilöstöjohtaja Juha Pentti. Alkuvuoden 2007 aikana yhtiöön on palkattu jo lähes 200 vakituista työntekijää talon ulkopuolelta. Samaan aikaan yhtiön sisältä on täytetty jo satoja tehtäviä. Tänä vuonna arvioidaan tulevan vielä auki satoja työpaikkoja, ja samaan aikaan yhteistoimintamenettelyllä lopetetaan toisenlaisia tehtäviä.

Lisätietoja:
Johtaja Juha-Pekka Weckström, TeliaSonera, puh. 0400 564 754
Henkilöstöjohtaja Juha Pentti, TeliaSonera, puh. 040 507 4668

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Liitteet & linkit