TeliaSoneran mobiililiiketoiminta uudistaa toimintamalliaan Suomessa

TeliaSonera käynnistää Mobility Services –liiketoiminta-alueella Suomessa neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa uuteen toimintamalliin siirtymisestä. Asiakaslähtöisempään ja yksinkertaisempaan toimintamalliin siirtymisen arvioidaan johtavan enintään 165 työtehtävän päättymiseen. Yhtiön Suomessa noudattaman käytännön mukaisesti päättyvien tehtävien haltijoita ei irtisanota.

Uuden toimintamallin tavoitteena on vastata nopeammin ja tehokkaammin asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja markkinoilla tapahtuviin muutoksiin. Toimintopohjaisesta organisaatiosta luovutaan ja tarkoituksena on muodostaa liiketoiminta-alueelle vahva asiakkuuksiin keskittyvä yksikkö, joka vastaa tuote- ja palveluvalikoimasta, hinnoittelusta ja asiakasviestinnästä sekä muiden toimintojen, kuten myynnin, Sonera Piste – ketjun ja asiakaspalvelun, asiakaslähtöisestä ohjauksesta.

Uusi toimintamalli ja sen mukainen organisoituminen selkiyttää toimintaa ja karsii päällekkäisyyksiä. Tehokkaampaa ja asiakaslähtöisempää toimintatapaa haetaan myös laajempia toimenkuvia ja vastuualueita muodostamalla.

Neuvottelukutsu työntekijöiden edustajille on annettu tänään ja ensimmäinen neuvottelu esitetään pidettäväksi 15.1.2008. Neuvottelut koskevat Mobility Services -liiketoiminta-alueen noin 900 työntekijää Suomessa. Uuteen toimintamalliin siirtymisen arvioidaan johtavan enimmillään 165 tehtävän päättymiseen.

Ei irtisanomisia osaajakeskusmenettelyn ansiosta

Uuden toimintamallin yksityiskohtia ja vaikutusta mobiililiiketoiminnan organisoitumiseen selvitellään yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa. TeliaSoneran Suomessa noudattaman käytännön mukaisesti päättyvien tehtävien haltijoita ei irtisanota, vaan henkilöstön uudelleensijoittamisessa sovelletaan yhtiössä käytössä olevaa osaajakeskusmenettelyä.

Osaajakeskus tarjoaa työntekijöille koulutusta ja työharjoittelua. Osaajakeskuksessa työntekijällä on käytettävissään normaalia irtisanomisaikaa pidempi ajanjakso työnhakuun ja uudelleen sijoittumiseen. Yhtiöllä on hyvät kokemukset osaajakeskusmallin hyödyntämisestä muutostilanteissa. Vuonna 2007 osaajakeskukseen siirtyi 277 työntekijää. Yhtiön sisältä täytettiin satoja avoimia tehtäviä, joista 80 osaajakeskuksesta. Lisäksi ulkoa palkattiin 438 uutta vakinaista työntekijää. Tällä hetkellä osaajakeskuksessa on 37 työntekijää.

_____________________________________________
Lisätietoja lehdistölle antaa:
Senior Vice President Esa Rautalinko, Mobility Services, puh. 0400 740 997

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Tilaa