TeliaSoneran osaajakeskus on vuoden henkilöstöteko

Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry on valinnut TeliaSoneran osaajakeskus-toimintamallin vuoden henkilöstöteoksi.

HENRY ry ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen palkitsivat TeliaSoneran vuoden henkilöstöteosta Ilmarinen-palkinnolla. Kilpailulla halutaan kannustaa organisaatioita kehittämään työyhteisöjä ja hyvinvointia työpaikoilla. Voittajan valinnassa käytettäviä kriteereitä ovat mm. teon vaikutukset työhyvinvointiin ja organisaation liiketoiminnallisiin tavoitteisiin.

Osaajakeskusmalli antaa henkilöstölle selvästi lakisääteistä tasoa paremman muutosturvan ja auttaa organisaatiota hoitamaan muutostilannetta vastuullisella tavalla ilman irtisanomisia. HENRY arvioi mallia mm. seuraavasti:

- Hanke on erittäin ajankohtainen paitsi telealalla myös muilla aloilla. Se on esimerkillinen hanke, joka osoittaa työnantajan vastuuta henkilökunnastaan. Hanke on myös todella innovatiivinen, ainutlaatuinen hanke Suomessa. Myös sen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on merkittävä.

HENRY arvosti erityisesti sitä, että toimintamallia on kehitetty yhdessä henkilöstön edustajien kanssa. Sonera oli ehdolla kilpailun voittajaksi myös viime vuonna mobiililiiketoiminnan K2-muutosohjelmalla.

”Osaajakeskuksen palkitseminen arvostetussa kilpailussa on merkittävä tunnustus pitkäjänteiselle työllemme organisaation muutoksen johtamisessa. Vallitseva taloudellinen epävarmuus vain alleviivaa sitä kuinka tärkeätä on jatkuva uudistuminen yhteistyössä henkilöstön kanssa”, sanoo TeliaSoneran Suomen henkilöstöjohtaja Juha Pentti.

Valmennusta, harjoittelua ja koulutusta

Vuodesta 2006 käytetty osaajakeskus tarjoaa koulutusta, harjoittelupaikkoja ja turvaa mahdollisuuden hakea töitä normaalia irtisanomisaikaa pidemmän ajan puitteissa työntekijälle, jonka työtehtävät ovat päättyneet. Osaajakeskukseen siirretyille työntekijöille tarjotaan vakituisten ja määräaikaisten tehtävien lisäksi vaihtoehtona työharjoittelua, osaajakeskuksessa tapahtuvaa valmennusta ja mentorointia sekä erilaista koulutusta.

Soneran osaajakeskukseen on 1.1.2006 jäkeen siirtynyt 955 työntekijää. Heistä 268 on löytänyt uuden vakituisen tai määräaikaisen tehtävän yrityksen sisältä. 605 henkilöä on lähtenyt yhtiöstä. Nyt osaajakeskuksessa on 58 henkilöä. Osaajakeskuksen palautekyselyissä vuoden 2008 aikana osaajakeskukseen siirretyistä työntekijöistä 89 % on antanut osaajakeskuksen toiminnalle arvosanaksi joko hyvä tai erinomainen.

Voittaja julkistettiin HENRY Foorumissa 4.11.2008.


_____________________________________________
Lisätietoja lehdistölle antaa:
Henkilöstöjohtaja Juha Pentti, TeliaSonera Finland
Puh. 040 507 4668

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Tilaa

Liitteet & linkit