Tiehallinto investoi turvallisuuden parantamiseen

Tiehallinto ottaa käyttöön Soneran ja Cygaten toimittaman hallinta- ja valvontapalvelukokonaisuuden, joka parantaa Tiehallinnon tienvarsiteknologian toimivuutta. Tienkäyttäjille telematiikan hallinnalla ja valvonnalla varmistetaan esimerkiksi teiden ajettavuus talviolosuhteissa.

Tiehallinnolla on käytössään noin 2500 tienvarsille sijoitettua teknistä laitetta, joilla kerätään ja jaetaan tiestöön ja liikenteeseen liittyvää tietoa. Näitä ovat muun muassa erilaiset infotaulut, nopeusnäytöt, kamerat sekä tiesää- ja liikenteenmittausasemat. Tienvarsiteknologian järjestelmät on toteutettu 1990-luvulta alkaen ja niiden toteutustavat ovat vaihdelleet eri vuosina tekniikan kehittymisen myötä. Tiehallinto yhtenäistää nyt eri järjestelmät valtakunnallisesti hallittavaksi ja valvottavaksi kokonaisuudeksi Soneran ja Cygaten kanssa. Sonera vastaa keskeisten palvelimien toiminnasta ja ratkaisun tietoliikenteestä ja konserniin kuuluva tytäryritys Cygate kokonaisuuden valvonnasta sekä hallinnasta. ”Palveluntarjoajan valinnassa arvostimme erityisesti Soneran ja Cygaten kokemusta vaativien toimintaympäristöjen hallinta- ja valvontapalveluista sekä sitä, että saamme aina tarvittaessa yhteyden suoraan asiantuntijaan. Ratkaisu tuo meille tienvarsiteknologian korkeampaa käytettävyyttä, nopeampaa apua vikatilanteissa ja parempaa palvelua tien käyttäjille”, kertoo telematiikka-asiantuntija Jyrki Järvinen Tiehallinnosta. Liikenneturvallisuuden kannalta toimiva kelitietojen välittyminen tien varresta teiden kunnossapitäjille on tärkeää. Esimerkiksi talviolosuhteissa tietojen pohjalta voidaan varautua riittävään kunnossapitokalustoon, jolloin teiden ajettavuus pystytään jo ennakkoon turvaamaan vaihtelevissa olosuhteissa. Tieliikenteen käyttäjille toimiva tienvarsiteknologia varmistaa ajantasaisen tiedon sääolosuhteista. ”Cygaten vahvaa osaamista ovat pitkälle automatisoidut hallinta- ja valvontapalvelut, joilla voidaan keskitetysti valvoa ympäristöä, jossa on useitakin eri toimijoita. Nämä palvelut yhdessä palvelukeskuksemme huippuosaajien kanssa tuovat uudenlaista älykkyyttä Tiehallinnon kokonaisuuden hallintaan, jolloin erilaisiin vikatilanteisiin pystytään puuttumaan paremmin kuin aiemmin”, kertoo Cygate Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Äyräväinen. Lisätietoja lehdistölle antaa: Ilkka Äyräväinen, toimitusjohtaja, Cygate Oy Matkapuhelin: 040 3022049, sähköposti: etunimi.sukunimi@cygate.fi Jyrki Järvinen, telematiikka-asiantuntija, Tiehallinto Matkapuhelin: 040 595 0162, sähköposti: etunimi.sukunimi@tiehallinto.fi

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Tilaa

Liitteet & linkit