Valtio hankkii Soneralta keskitetyn verkkoratkaisun

Valtiokonttori on valinnut TeliaSonera Finland Oyj:n tiukat laatu- ja tietoturvakriteerit täyttävän valtion yhteisen tietoverkkoratkaisun toimittajaksi. Uusi kytkentäydin yhdistää valtion virastot ja laitokset sekä välittää myös niiden ulkoisen liikenteen. Soneran älykäs verkkoratkaisu tuo valtiolle kustannussäästöjä ja parantaa tietoturvaa. Tänään allekirjoitettu sopimus on kymmenvuotinen.

Kytkentäydinratkaisu edistää valtion tavoitetta tehostaa tietoverkkojen käyttöä ja kehittää valtionhallinnon palvelutarjontaa keskitetysti. Sonera vastaa sekä kytkentäytimen toteutuksesta että sitä hallinnoivan hallinta- ja palvelupisteen toimittamisesta. Soneran tarjoama ratkaisu arvioitiin edullisimmaksi ja laadultaan parhaaksi. "Soneran menestys perustuu osaamiseen ja järjestelmälliseen laatuajatteluun. Se, että valtio rakentaa tietotekniikkansa tulevan kehittämisen kannalta avainasemassa olevat palvelut pitkälti Soneran ratkaisun varaan, on meille tärkeä luottamuksenosoitus", sanoo TeliaSoneran Suomen laajakaistaliiketoiminnasta vastaava johtaja Juha-Pekka Weckström. Valtio säästää miljoonia euroja kun Sonera selkeyttää ja yksinkertaistaa valtionhallinnon tietoliikennearkkitehtuuria. Ministeriöiden, virastojen ja laitosten 100 000 työntekijää tulevat käyttämään yhteistä verkkoa yli 3000 toimipaikasta käsin. Verkko tulee pilottikäyttöön loka-marraskuussa ja on uusien aluehallintovirastojen käytettävissä vuoden 2010 alussa. "Valtionhallinto on asettanut tavoitteekseen toimintojensa tehostamisen tietotekniikan käyttöä parantamalla ja laajentamalla. Verkkopalveluiden yhtenäistäminen ja harmonisointi parantaa palvelutasoa ja laskee samalla kokonaiskustannuksia. Verkkoratkaisun turvallisuus ja pitkäjänteiset kehittämismahdollisuudet olivat meille olennainen tekijä valitessamme palveluntoimittajaa", sanoo valtion IT-toiminnan johtamisyksikön neuvotteleva virkamies Max Hamberg. Nyt rakennettavan kytkentäytimen kautta kulkee jatkossa valtionhallinnon sisäinen tietoliikenne sekä kaikki yhteydet valtionhallinnon ulkoisiin palveluntarjoajiin ja internettiin. Kytkentäydin parantaa valtionhallinnon tietoturvaa ja tehokkuutta. Yhteinen verkko tarjoaa joustavan alustan myös kansalaispalveluiden kehittämiselle. Lisätietoa Soneran Älykäs verkottuminen -ratkaisusta www.sonera.fi/yrityksille > Laajemmat ratkaisut > Ratkaisualueet > Älykäs verkottuminen _____________________________________________ Lisätietoja lehdistölle antaa: TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +358(0)2040 60235 Johtaja Juha-Pekka Weckström + 358 400 564 754 TeliaSonera, Broadband Services Finland Neuvotteleva virkamies Max Hamberg + 358 40 358 5104 Valtiovarainministeriö, Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Projektipäällikkö Kari Likovuori +358 50 396 0060 Valtiokonttori

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Liitteet & linkit