Historiallinen sähköntuotannon virstanpylväs saavutettu Suomessa - 400 terawattituntia täyteen Olkiluodossa

Teollisuuden Voiman Olkiluodon ydinvoimalaitos saavutti historiallisen 400 terawattitunnin sähköntuotannon rajan varhain tänä aamuna. Tuotannon ansiosta suomalaisessa energiantuotannossa on pystytty välttämään 320 miljoonan hiilidioksiditonnin päästöt verrattuna esimerkiksi kivihiilellä tuotettuun samaan sähkömäärään.

Nykyisin Suomessa kuluu sähköä vajaat 90 terawattituntia (TWh) vuodessa, joten 400 TWh:n tuotannolla kotimainen kokonaiskulutus katettaisiin yli neljän vuoden ajalle. Toisaalta samalla sähkömäärällä pesisi pyykit koneella 333 miljardia kertaa.

Olkiluodon ensimmäinen laitosyksikkö OL1 tahdistettiin valtakunnan verkkoon syyskuussa 1978. Toinen laitosyksikkö OL2 tahdistettiin valtakunnan verkkoon ensikerran helmikuussa 1980.

Olkiluodon laitosyksiköt ovat kansainvälisesti tunnettuja korkeista käyttökertoimistaan sekä tarkkaan suunnitelluista ja täsmällisesti toteutetuista vuosihuolloistaan.

– Tällä hetkellä OL1- ja OL2-laitosyksiköt ovat tuotantolaitoksina parhaimmillaan. Laitosyksiköt ja niiden käyttäytyminen tunnetaan hyvin, ja järjestelmiä on uusittu ja modernisoitu jatkuvasti, toteaa TVO:n tuotantojohtaja Mikko Kosonen.

Viimeisimmän modernisointihankkeen myötä sekä OL1- että OL2-laitosyksikön tuotantotehot nousivat noin 20 megawatilla, mikä paransi yksiköiden hyötysuhdetta. Nykyisin nimellisteholtaan 880 megawattia olevat laitosyksiköt tuottivat alun alkaen sähköä 660 megawatin teholla.

– Laitosyksiköiden modernisointia toki jatketaan, ja viimeisimpään modernisointihankkeeseen liittyvät parannukset saatetaan loppuun toukokuussa alkavien vuosihuoltojen yhteydessä.

Jatkuvien parannusten johdosta Olkiluodon laitosyksiköt ovat turvallisuuden ja käytettävyyden osalta ensiluokkaisia. Tästä huolimatta TVO suunnittelee ja toteuttaa turvallisuusparannuksia muun muassa meneillään olevien EU:n laajuisten ydinvoimalaitosten turvallisuusselvitysten, niin sanottujen stressitestien, puitteissa.

– Näistä parannuksista tehdään investointipäätöksiä kuluvan vuoden aikana. Jokainen uusi parannus vaatii aina perusteellista suunnittelua ja valmistelua, Kosonen tarkentaa.

Viime vuonna Olkiluodossa tuotettiin noin 17 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta kokonaistuotannon ollessa 14,2 TWh.

Lisätietoja: Tuotantojohtaja Mikko Kosonen, p. (02) 8381 2100.

 

 

Yrityksestä

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti jo 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3 EPR:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.

Tilaa