Laitostoimittaja päivitti OL3-projektin viiveeseen liittyvän kanteensa välimiesmenettelyssä

Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikköä kiinteähintaisella avaimet käteen -sopimuksella rakentava AREVA-Siemens -konsortio on toimittanut päivityksen laitosyksikön valmistumisen viivästymiseen ja siitä aiheutuneisiin kustannuksiin liittyvään välimiesmenettelyyn. Päivitetty, vuoden 2011 kesäkuun loppuun ulottuva rahamääräinen vaatimus on kokonaisuudessaan noin 2,6 miljardia euroa yhdessä aiemman vaatimuksen kanssa. Summa sisältää muun muassa laitostoimitussopimuksen viivästettyjä maksueriä noin 70 miljoonaa euroa, sekä viivästyskorkoja noin 700 miljoonaa euroa ja saamatta jäänyttä voittoa noin 120 miljoonaa euroa.

TVO tutkii nyt saadun uuden aineiston tarkkaan, ja vastaa siihen asianmukaisesti.

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) sääntöjen mukainen välimiesmenettely alkoi joulukuussa 2008 OL3-laitostoimittajan aloitteesta. Laitostoimittajan aiempi rahamääräinen vaatimus oli noin 1,9 miljardia euroa. TVO:n syyskuussa 2012 välimiesmenettelyyn toimittaman kanteen rahamääräinen arvio TVO:n kustannuksista ja menetyksistä oli noin 1,8 miljardia euroa. Välimiesmenettely voi kestää useita vuosia ja siinä vaaditut määrät voivat vielä päivittyä.

- TVO on todennut laitostoimittajan aiemmin toimittaman kanteen aiheettomaksi ja perusteettomaksi. Meillä on kiinteähintainen avaimet käteen -sopimus, jossa laitostoimittaja on sitoutunut toimittamaan sopimuksen mukaisen Suomen turvallisuusmääräykset täyttävän ydinvoimalaitosyksikön. Laitostoimitussopimuksen mukaan laitostoimittaja vastaa viiveestä ja sen kustannuksista, kertoo TVO:n lakiasioista vastaava johtaja Risto Siilos.

OL3-laitosyksikön kaupallisen sähköntuotannon piti alun perin alkaa huhtikuun lopussa 2009. Valmistuminen on kuitenkin viivästynyt. Laitostoimittajan edistymäraporttien perusteella TVO tiedotti helmikuussa varautuvansa siihen, että kaupallinen sähköntuotannon aloittaminen voi siirtyä vuoteen 2016.

TVO ei ole kirjannut välimiesmenettelyssä esitettyjen vaatimusten perusteella saatavia eikä varauksia.

Lisätietoja:

Risto Siilos, puh: (02) 8381 5100

Johtaja, Konsernipalvelut

Teollisuuden Voima Oyj

Teollisuuden Voima Oyj on vuonna 1969 perustettu suomalainen ydinvoimayhtiö, joka tuottaa turvallisesti ja luotettavasti kohtuuhintaista sähköenergiaa suomalaisille. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus oli noin kuudesosa vuoden 2012 sähkön käytöstä Suomessa. Puhdas energiantuotanto palvelee suomalaisen yhteiskunnan lisäksi myös globaalia ympäristörasituksen vähentämistä.

Yrityksestä

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti jo 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3 EPR:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.

Tilaa