OL4-jatkoaikahakemuksella laaja yhteiskunnallinen tuki

OL4-hankkeella on edelleen laaja yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tuki takanaan. Tästä kertovat elokuussa päättynyt lausuntokierros ja elinkeinoelämän vetoomus hankkeen puolesta.

Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi OL4-jatkoaikahakemuksesta lausuntoja muun muassa Säteilyturvakeskukselta, Olkiluodon lähikunnilta, eri ministeriöiltä ja viranomaisilta. Pyydettyjen lausuntojen lisäksi TEM:ille toimittivat lausuntonsa mm. Elinkeinoelämän keskusliitto, SAK ja Energiavirasto.

Selvä enemmistö lausuntojen antajista suhtautuu hankkeeseen myönteisesti, eikä näe mitään estettä OL4:n jatkoajan myöntämiselle.

‒ Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että OL4-hankkeella on laaja yhteiskunnallinen tuki. Lausuntojen lisäksi merkittävästä tuesta kertoi myös elinkeinoelämän järjestöjen elokuussa tekemä vetoomus OL4-jatkoaikahakemuksen puolesta, sanoo OL4-hankkeen johtaja Janne Mokka. Hankkeessamme ollaan nyt muuttamassa aikataulua, mutta muuten hanke ja sen edellytykset ovat ennallaan.

Vetoomuksen OL4-jatkoaikahakemuksen puolesta allekirjoittivat muun muassa Elinkeinoelämän keskusliitto, Teknologiateollisuus, Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto ja Metalliliitto. Yhteisen vetoomuksen on allekirjoittanut kaikkiaan 13 järjestöä tai liittoa. Vetoomuksen mukaan Suomi tarvitsee lisää kotimaista ilmastoystävällistä sähköntuotantoa korvaamaan käytöstä poistuvia laitoksia ja kattamaan kasvavaa kysyntää sekä vähentämään riippuvuuttamme sähkön tuonnista.

‒ OL4-hankkeella on toteutuessaan merkittäviä yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia, sanoo Mokka.

OL4-jatkoaikahakemuksen käsittely etenee. Hakemuksen lausuntokierros on päättynyt ja TVO on toimittanut vastineensa Työ- ja elinkeinoministeriölle.

Lisätietoja

OL4-hankkeen johtaja Janne Mokka, Teollisuuden Voima Oyj, puh. (02) 8381 8000

Yhteiskunta-osaston johtaja Anna Lehtiranta, Teollisuuden Voima Oyj, puh. (02) 8381 5200

Teollisuuden Voima Oyj on vuonna 1969 perustettu suomalainen ydinvoimayhtiö, joka tuottaa turvallisesti ja luotettavasti sähköä suomalaisille. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus oli noin kuudesosa vuoden 2013 sähkön käytöstä Suomessa. Puhdas energiantuotanto palvelee suomalaisen yhteiskunnan lisäksi myös globaalia ympäristörasituksen vähentämistä.

Yrityksestä

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti jo 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3 EPR:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.

Tilaa