Olkiluodossa jälleen erinomainen tuotantovuosi

TVO:n Olkiluodon ydinvoimalaitoksella oli vuonna 2014 jälleen erinomainen tuotantovuosi. Voimalaitos saavutti viime vuonna jo toisena vuonna peräkkäin historiansa parhaan tuotantotuloksen, 14,76 TWh (miljardia kilowattituntia) sähköä. Laitosyksiköiden yhteinen käyttökerroin oli 96,0 prosenttia.

Erinomaiseen tuotantovuoteen 2014 päästiin poikkeuksellisen pienen tuotantohäiriöiden määrän takia. Myös vuosihuollot sujuivat aikaisempaa paremmin. Laitosyksiköiden yhteistuotanto 14,76 TWh ylittää edellisen, vuodelta 2013 olleen ennätyksen 14,63 TWh, lähes 130 000 MWh:lla, joka vastaa runsaan kolmen ja puolen päivän molempien laitosyksiköiden tuotantoa Olkiluodosta.

Olkiluoto 2:n vuoden 2014 tulos 7,50 TWh oli paras mitä kummaltakaan laitosyksiköltä on koskaan tullut. Olkiluoto 2:n tuotanto ylitti sen oman vuoden 2012 ennätyksensä noin 20 000 MWh:lla. Olkiluoto 1:n tuotanto 7,27 TWh oli laitosyksikön historian seitsemänneksi paras.

Käyttökertoimella mitattuna Olkiluoto 2:n käyttökerroin 97,4 % oli laitosyksikön paras. Olkiluoto 1:n käyttökerroin oli 94,5 % ja siten laitosyksiköiden yhteiseksi käyttökertoimeksi saatiin 96,0 %.

- Erinomaiseen tuotantoon päästiin, koska vuosina 2010–2012 tehdyt laitosten modernisointien tulokset alkavat nyt näkyä. Olkiluodon laitos on erinomaisessa kunnossa, eikä meillä juurikaan ollut tuotantohäiriöitä. Myös vuosihuollot onnistuivat hyvin ja nopeasti, tuotantojohtaja Mikko Kosonen sanoo.

Olkiluodon voimalaitosta ylläpidetään jatkuvan parantamisen periaatteella ja laitostekniikkaa uusitaan ja modernisoidaan jatkuvasti. Parhaillaan on suunnitteilla ja meneillään laitosmuutoksia, joilla valmistaudutaan laitosyksiköiden käyttöluvan uusimiseen vuonna 2018. Meneillään olevat muutokset parantavat edelleen laitosyksiköiden selviytymistä poikkeuksellisten luonnonilmiöiden aiheuttamista tapahtumista, joihin voi liittyä useiden laitosyksiköiden ja turvallisuusjärjestelmien samanaikainen toimintakyvyn menetys.

Lisätietoja: Tuotantojohtaja Mikko Kosonen, puh. 02 8381 2100.

Teollisuuden Voima Oyj on vuonna 1969 perustettu ydinvoimayhtiö, joka tuottaa turvallisesti ja luotettavasti sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa Suomen vuosittaisesta sähkön käytöstä. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee suomalaista yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta.

Yrityksestä

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti jo 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3 EPR:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.