Olkiluoto 1 ja 2 -laitosyksiköille haetaan uutta käyttölupaa

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on tänään jättänyt omistamiensa Olkiluoto 1 ja 2 -ydinvoimalaitosyksiköiden (OL1 ja OL2) uuden käyttölupahakemuksen valtioneuvoston päätettäväksi työ- ja elinkeinoministeriöön. Käyttölupaa haetaan vuoden 2038 loppuun saakka. Voimassa oleva 20 vuoden käyttölupa on uusittava vuoden 2018 loppuun mennessä.

OL1- ja OL2-laitosyksiköt ovat tärkeä osa Suomen sähkön perustuotantoa ja ne osaltaan edesauttavat kansallisen energia- ja ilmastostrategian toteutusta. Laitosyksiköt ovat tuottaneet liki 40 vuotta sähköä. Nykyään niiden tuottaman sähkön osuus Suomessa käytetystä sähköstä on noin 17 prosenttia ja Suomessa tuotetusta sähköstä noin 22 prosenttia.

Nyt jätettävän käyttölupahakemuksen yhteydessä Säteilyturvakeskukselle (STUK) on jätetty laaja määräaikainen turvallisuusarvio, jonka perusteella STUK tekee oman arvionsa laitosten käytön turvallisuudesta. Kymmenen vuoden välein uusittava määräaikainen turvallisuusarvio tehtiin viimeksi vuonna 2008. Seuraava on suunniteltu tehtävän vuonna 2028. Laitosyksiköiden turvallisuusasiakirjat ja -ohjeet ovat jatkuvasti ylläpidettäviä asiakirjoja, jotka ovat STUKin hyväksymiä.

OL1- ja OL2-laitosyksiköille on tehty vuosien varrella lukuisia turvallisuutta ja tehon tuottoa parantavia muutoksia. Turvallisuuden jatkuva varmistaminen ja parantaminen ovat laitosyksiköiden käytön perusperiaatteita.

Lisätietoa:
Tuotantojohtaja Mikko Kosonen, puh. 02 8381 2100.

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti lähes 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.

Yrityksestä

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti jo 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3 EPR:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.

Tilaa