Säteilyturvakeskus on julkistanut päätöksensä OL3:n automaatioarkkitehtuuriin liittyen

Säteilyturvakeskus (STUK) on antanut päätöksensä koskien Olkiluoto 3 (OL3) -laitosyksikön automaatioarkkitehtuuria. STUKin 10. huhtikuuta 2014 antama päätös hyväksyy automaation arkkitehtuurin lisävaatimuksin. Arkkitehtuurin lopullista hyväksyntää varten STUK kuitenkin vaatii, että laitostoimittaja täydentää tekemiään automaation vika-analyysejä.

Automaatioarkkitehtuuri määrittelee ne periaatteet, joiden mukaan automaatiojärjestelmät on suunniteltu. Lisäksi se kuvaa, miten erilaisten automaatiojärjestelmien tulee täyttää olennaiset turvallisuusperiaatteet, kuten riippumattomuus eri järjestelmien välillä. OL3-laitosyksiköllä on digitaalisten automaatiojärjestelmien lisäksi erillinen varajärjestelmä.

OL3-projektin johtaja Jouni Silvennoisen mukaan arkkitehtuuripäätös on tärkeä askel automaation lisensiointiprosessissa.

– Automaatiojärjestelmien suunnittelu on edennyt, ja joidenkin automaatiojärjestelmien testaus on alkanut samanaikaisesti STUKin automaatioarkkitehtuurin arvioinnin kanssa.

– Riippumattomuuden osoittaminen erilaisten automaatiojärjestelmien, kuten turvallisuus- ja prosessijärjestelmien välillä on osoittautunut laitostoimittajalle ennakoitua hankalammaksi. Laitostoimittajan pitää täydentää automaation vika-analyysejä vahvistaakseen, että kaikki mahdolliset automaation häiriötilanteet on huomioitu, Silvennoinen selventää.

– Huolimatta arkkitehtuuripäätöksestä, onnistuneesta reaktorin suojarakennuksen paine- ja tiiveyskokeesta sekä automaatiojärjestelmätestien alkamisesta Erlangenissa, emme ole tyytyväisiä laitostoimittajan toimintaan. Olemme vaatineet laitostoimittajalta selvää suunnitelmaa jäljellä olevien töiden tekemiseksi sekä päivitettyä kokonaisaikataulua laitosyksikön valmistumisesta. Laitostoimittaja ei ole kuitenkaan niitä toimittanut. Lisäksi laitostoimittajan asennustyöt Olkiluodossa eivät etene, koska tekninen suunnittelu ei ole vielä valmis. TVO tukee laitostoimittajaa kaikin tavoin, mutta laitostoimittajan pitää lisätä tehokkuutta ja tehdä jäljellä olevat työt valmiiksi viipymättä, Silvennoinen toteaa.

TVO ilmoitti helmikuussa 2014, että se ei ole saanut päivitettyä OL3-projektin kokonaisaikataulua laitostoimittaja AREVA-Siemens -konsortiolta. Tämän vuoksi TVO ei tällä hetkellä anna arviota OL3:n valmistumisajankohdasta. Laitostoimittaja, joka rakentaa OL3-laitosyksikköä avaimet käteen -sopimuksella, on vastuussa aikataulusta.

Lisätietoja: OL3-projektin johtaja Jouni Silvennoinen puh: (02) 8381 4100.

Teollisuuden Voima Oyj on vuonna 1969 perustettu suomalainen ydinvoimayhtiö, joka tuottaa turvallisesti ja luotettavasti sähköä suomalaisille. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus oli noin kuudesosa vuoden 2013 sähkön käytöstä Suomessa. Puhdas energiantuotanto palvelee suomalaisen yhteiskunnan lisäksi myös globaalia ympäristörasituksen vähentämistä.

Yrityksestä

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti jo 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3 EPR:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.

Tilaa