Teollisuuden Voima Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.−30.9.2013

Ohessa liitteenä Teollisuuden Voima Oyj:n osavuosikatsaus tammikuu-syyskuu 2013.

Vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana Teollisuuden Voima Oyj:n sähköntuo-tanto Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 -laitosyksiköillä jatkui turvallisesti. Olkiluoto 3 -projektissa laitosyksikön rakennustyöt ovat pääosin valmiit ja reaktorilaitoksen pääkomponentit on asennettu paikoilleen. Putkisto- ja sähköasennustyöt sekä reaktorilaitoksen automaation suunnittelu jatkuivat. AREVA-Siemens-konsortion edistymisraporttien perusteella TVO arvioi helmikuussa, että laitosyksikön kaupallisen sähköntuotannon aloittaminen voi siir-tyä vuoteen 2016. Olkiluoto 4 -hankkeen kilpailu- ja suunnitteluvaiheeseen kuuluva tar-jousvertailu on meneillään.

Lisätietoja: Teollisuuden Voima Oyj:n toimitusjohtaja Jarmo Tanhua, p. 02 8381 2000 ja talousjohtaja Anja Ussa, p. 02 8381 6100.

Teollisuuden Voima Oyj on vuonna 1969 perustettu suomalainen ydinvoimayhtiö, joka tuottaa turvallisesti ja luotettavasti kohtuuhintaista sähköenergiaa suomalaisille. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus oli noin kuudesosa vuoden 2012 sähkön käytöstä Suomessa. Puhdas energiantuotanto palvelee suomalaisen yhteiskunnan lisäksi myös globaalia ympäristörasituksen vähentämistä.

Yrityksestä

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti lähes 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3 EPR:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.

Tilaa

Liitteet & linkit