Teollisuuden Voima Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

Ohessa liitteenä Teollisuuden Voima Oyj:n osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2014.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana Teollisuuden Voiman sähköntuotanto Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 -laitosyksiköillä jatkui turvallisesti ja luotettavasti. Olkiluoto 3 -projektissa laitosyksikön rakennustyöt ovat pääosin valmiit ja reaktorilaitoksen pääkomponentit on asennettu paikoilleen. Reaktorilaitoksen suojarakennuksen paine- ja tiiveyskokeet on tehty. Automaation suunnittelu jatkui ja testaukset alkoivat. Olkiluoto 4 -hankkeen kilpailu- ja suunnitteluvaiheeseen kuuluva tarjousvertailu on meneillään.

Konsernin liikevaihto katsauskaudella 1.1.–31.3.2014 oli 86,0 (1.1.–31.3.2013: 99,9) miljoonaa euroa. Sähkön toimitusmäärä osakkaille oli 3 889,6 (4 141,3) GWh.

TVO toimii omakustannusperiaatteella (Mankala-periaatteella). TVO:n tavoitteena ei ole tuottaa voittoa eikä jakaa osinkoa. Kustannukset veloitetaan osakkailta sähkön hinnassa, jolloin katsauskauden tulos on lähtökohtaisesti nolla. Toimintaperiaatteesta johtuen tulokseen perustuvia tunnuslukuja ei esitetä.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jarmo Tanhua, puh. 02 8381 2000

Talousjohtaja Anja Ussa, puh. 02 8381 6100

Teollisuuden Voima Oyj on vuonna 1969 perustettu suomalainen ydinvoimayhtiö, joka tuottaa turvallisesti ja luotettavasti sähköä suomalaisille. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus oli noin kuudesosa vuoden 2013 sähkön käytöstä Suomessa. Puhdas energiantuotanto palvelee suomalaisen yhteiskunnan lisäksi myös globaalia ympäristörasituksen vähentämistä.

Yrityksestä

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti jo 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3 EPR:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.

Tilaa

Liitteet & linkit