Teollisuuden Voima Oyj:n osavuosikatsaus tammikuu–kesäkuu 2014

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla Teollisuuden Voiman sähköntuotanto Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 -laitosyksiköillä jatkui turvallisesti ja luotettavasti. Rakenteilla olevan Olkiluoto 3 -laitosyksikön reaktorin suojarakennuksen paine- ja tiiveyskokeet on tehty onnistuneesti. Automaation suunnittelu ja testaukset jatkuivat. TVO jätti valtioneuvostolle hakemuksen, jossa se pyytää, että Olkiluoto 4 -laitosyksikön periaatepäätöksen voimassaoloaikaa jatketaan ja rakentamislupahakemuksen jättämiselle asetetaan uusi määräaika.

Konsernin liikevaihto katsauskaudella 1.1.–30.6.2014 oli 169,2 (1.1.–30.6.2013: 194,9) miljoonaa euroa. Sähkön toimitusmäärä osakkaille oli 7 183,0 (7 651,6) GWh. Liikevaihdon aleneminen johtuu pääosin Meri-Porin alhaisemmasta sähkön toimituksesta edelliseen vuoteen verrattuna.

TVO toimii omakustannusperiaatteella (Mankala-periaatteella). TVO:n tavoitteena ei ole tuottaa voittoa eikä jakaa osinkoa. Kustannukset veloitetaan osakkailta sähkön hinnassa, jolloin katsauskauden tulos on lähtökohtaisesti nolla. Toimintaperiaatteesta johtuen tulokseen perustuvia tunnuslukuja ei esitetä.

Lisätietoja: Talousjohtaja Anja Ussa, puh. 02 8381 6100.

Teollisuuden Voima Oyj on vuonna 1969 perustettu suomalainen ydinvoimayhtiö, joka tuottaa turvallisesti ja luotettavasti sähköä suomalaisille. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus oli noin kuudesosa vuoden 2013 sähkön käytöstä Suomessa. Puhdas energiantuotanto palvelee suomalaisen yhteiskunnan lisäksi myös globaalia ympäristörasituksen vähentämistä.

Yrityksestä

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti jo 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3 EPR:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.

Tilaa

Liitteet & linkit