Teollisuuden Voima Oyj:n osavuosikatsaus tammikuu–kesäkuu 2015

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla Teollisuuden Voiman sähköntuotanto Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 -laitosyksiköillä jatkui turvallisesti. OL2:n generaattorivaurio laski tuotantoa helmikuussa. Olkiluoto 3:n automaation testaukset Erlangenin testikentällä Saksassa etenivät. Laitostoimittajan mukaan OL3-laitosyksikön säännöllinen sähköntuotanto alkaa loppuvuodesta 2018. Yhteistoimintaneuvottelut käytiin tammi–helmikuussa. Teollisuuden Voiman yhtiökokous päätti kesäkuussa yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti, ettei Olkiluoto 4 -ydinvoima­laitosyksikölle haeta rakentamislupaa vuonna 2010 tehdyn periaatepäätöksen voimassaoloaikana.

Konsernin liikevaihto katsauskaudella 1.1.–30.6.2015 oli 155,9 (1.1.–30.6.2014: 169,2) miljoonaa euroa. Sähkön toimitusmäärä osakkaille oli 6 587,1 (7 183,0) GWh. Sähkön alhaisempi toimitusmäärä osakkaille johtui pääosin OL2:n generaattorin vesivuodosta johtuneesta tuotantokatkoksesta, joka kesti vajaat kolme viikkoa helmikuussa sekä Meri-Porin alhaisemmasta sähkön toimituksesta edelliseen vuoteen verrattuna.

TVO toimii omakustannusperiaatteella (Mankala-periaatteella). TVO:n tavoitteena ei ole tuottaa voittoa eikä jakaa osinkoa. Kustannukset veloitetaan osakkailta sähkön hinnassa, jolloin katsauskauden tulos on lähtökohtaisesti nolla. Toimintaperiaatteesta johtuen tulokseen perustuvia tunnuslukuja ei esitetä.

Lisätietoja:
Talousjohtaja Anja Ussa, puh. 02 8381 6100.

Teollisuuden Voima Oyj on vuonna 1969 perustettu ydinvoimayhtiö, joka tuottaa turvallisesti ja luotettavasti sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa Suomen vuosittaisesta sähkön käytöstä. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee suomalaista yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta.

Yrityksestä

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti lähes 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3 EPR:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.