Teollisuuden Voima Oyj:n osavuosikatsaus tammikuu–maaliskuu 2015

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Teollisuuden Voiman sähköntuotanto Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 -laitosyksiköillä jatkui turvallisesti. OL2:n generaattorivaurio laski tuotantoa. Olkiluoto 3:n automaation testaukset Erlangenin testikentällä Saksassa etenivät. Tammikuussa aloitetut yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen.

Konsernin liikevaihto katsauskaudella 1.1.–31.3.2015 oli 79,0 (1.1.–31.3.2014: 86,0) miljoonaa euroa. Sähkön toimitusmäärä osakkaille oli 3 434,7 (3 889,6) GWh. Sähkön alhaisempi toimitusmäärä osakkaille johtui pääosin OL2:n generaattorin vesivuodosta johtuneesta tuotantokatkoksesta.

Säteilyturvakeskus (STUK) antoi 11.2.2015 työ- ja elinkeinoministeriölle myönteisen lausunnon käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitoksen turvallisuudesta. Seuraavaksi työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee päätösesityksen valtioneuvostolle, joka päättää rakentamisluvan myöntämisestä.

TVO toimii omakustannusperiaatteella (Mankala-periaatteella). TVO:n tavoitteena ei ole tuottaa voittoa eikä jakaa osinkoa. Kustannukset veloitetaan osakkailta sähkön hinnassa, jolloin katsauskauden tulos on lähtökohtaisesti nolla. Toimintaperiaatteesta johtuen tulokseen perustuvia tunnuslukuja ei esitetä.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jarmo Tanhua, puh. 02 8381 2000
Talousjohtaja Anja Ussa, puh. 02 8381 6100.

Teollisuuden Voima Oyj on vuonna 1969 perustettu ydinvoimayhtiö, joka tuottaa turvallisesti ja luotettavasti sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa Suomen vuosittaisesta sähkön käytöstä. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee suomalaista yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta.

Yrityksestä

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti lähes 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3 EPR:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.

Tilaa

Liitteet & linkit