Teollisuuden Voima Oyj:n osavuosikatsaus tammikuu–syyskuu 2015

Vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana Teollisuuden Voiman sähköntuotanto Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 ‑laitosyksiköillä jatkui turvallisesti. OL2:n generaattorivaurio laski tuotantoa helmikuussa. Yhteistoimintaneuvottelut käytiin tammi–helmikuussa. Kesäkuussa Teollisuuden Voiman yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti, ettei Olkiluoto 4 ‑ydinvoima­laitosyksikölle haeta rakentamislupaa vuonna 2010 tehdyn periaatepäätöksen voimassaoloaikana. Olkiluoto 3:n käyttöautomaation tehdastestit valmistuivat laitostoimittajan testiympäristössä Saksassa heinäkuussa ja käyttöautomaatiojärjestelmä siirrettiin Olkiluotoon elokuussa. Laitostoimittajan mukaan OL3-laitosyksikön säännöllinen sähköntuotanto alkaa loppuvuodesta 2018.

Konsernin liikevaihto katsauskaudella 1.1.–30.9.2015 oli 217,1 (1.1.–30.9.2014: 262,3) miljoonaa euroa. Sähkön toimitusmäärä osakkaille oli 10 416,9 (11 183,2) GWh. Sähkön alhaisempi toimitusmäärä osakkaille johtui pääosin OL2:n generaattorin vesivuodosta johtuneesta tuotantokatkoksesta, joka kesti vajaat kolme viikkoa helmikuussa sekä Meri-Porin alhaisemmasta sähkön toimituksesta edelliseen vuoteen verrattuna.

TVO toimii omakustannusperiaatteella (Mankala-periaatteella). TVO:n tavoitteena ei ole tuottaa voittoa eikä jakaa osinkoa. Kustannukset veloitetaan osakkailta sähkön hinnassa, jolloin katsauskauden tulos on lähtökohtaisesti nolla. Toimintaperiaatteesta johtuen tulokseen perustuvia tunnuslukuja ei esitetä.

Lisätietoja: talousjohtaja Anja Ussa, puh. 02 8381 6100

Teollisuuden Voima Oyj on vuonna 1969 perustettu ydinvoimayhtiö, joka tuottaa turvallisesti ja luotettavasti sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa Suomen vuosittaisesta sähkön käytöstä. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee suomalaista yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta.

Yrityksestä

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti jo 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3 EPR:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.

Tilaa

Liitteet & linkit