Teollisuuden Voima Oyj:n osavuosikatsaus tammikuu–syyskuu 2016

Vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana Teollisuuden Voiman sähköntuotanto Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 -laitosyksiköillä jatkui turvallisesti. Olkiluoto 3 -laitosyksikön asennustyöt ja prosessijärjestelmien testaukset jatkuivat. Laitosyksikön käyttölupahakemus jätettiin työ- ja elinkeinoministeriölle huhtikuussa. Posivan loppusijoitushankkeessa siirryttiin konseptin ja kustannusten optimointivaiheeseen. Kapselointilaitoksen pohjan louhintaan liittyvät valmistelutyöt etenivät.

Konsernin liikevaihto katsauskaudella 1.1.–30.9.2016 oli 252,4 (1.1.–30.9.2015: 217,1) miljoonaa euroa. Sähkön toimitusmäärä osakkaille oli 10 774,1 (10 416,9) GWh. Sähkön korkeampi toimitusmäärä osakkaille johtuu sekä OL2:n että Meri-Porin lisääntyneestä toimitusmäärästä edelliseen vuoteen verrattuna.

TVO toimii omakustannusperiaatteella (Mankala-periaate). TVO:n tavoitteena ei ole tuottaa voittoa eikä jakaa osinkoa. Kustannukset veloitetaan osakkailta sähkön hinnassa, jolloin katsauskauden tulos on lähtökohtaisesti nolla, ellei erityisistä olosuhteista muuta johdu. Toimintaperiaatteesta johtuen tulokseen perustuvia tunnuslukuja ei esitetä.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jarmo Tanhua, puh. 02 8381 2000
talousjohtaja Anja Ussa, puh. 02 8381 6100

Teollisuuden Voima Oyj on vuonna 1969 perustettu ydinvoimayhtiö, joka tuottaa turvallisesti ja luotettavasti sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa Suomen vuosittaisesta sähkön käytöstä. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee suomalaista yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. 

Yrityksestä

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti jo 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3 EPR:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.

Tilaa

Liitteet & linkit