Teollisuuden Voiman vuosikertomus 2016 julkaistu

Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) Olkiluodon ydinvoimalaitoksen sähköntuotanto vuonna 2016 oli 14,35 terawattituntia (miljardia kilowattituntia) eli noin 17 prosenttia Suomessa käytetystä sähköstä. Konsernin liikevaihto oli 343,4 miljoonaa euroa. Sähkön toimitusmäärä osakkaille oli 14 886 GWh.

Olkiluoto 1 ja 2 -laitosyksiköt ovat turvallisessa ja hyvässä tuotantokunnossa. Olkiluoto 3 EPR -projekti eteni laitostoimittajan aikataulun mukaisesti kohti säännöllisen sähköntuotannon aloittamista vuoden 2018 lopulla. Posiva aloitti käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisen ensimmäisenä maailmassa Säteilyturvakeskuksen (STUK) annettua päätöksen, että rakentamisluvan alaiset työt voidaan aloittaa.

TVO:n vuosikertomus 2016 on julkaistu 28.2. klo 10.00 verkkovuosikertomuksena osoitteessa vuosikertomus.tvo.fi/vuosikertomus2016.

Vuosikertomus käsittää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä GRI-standardien mukaisen yhteiskuntavastuuraportoinnin ja EMAS-asetuksen mukaisen ympäristöselonteon. TVO:n yhteiskuntavastuuseen ja ympäristöraportointiin liittyvää tietoa on kattavasti saatavilla TVO:n verkkosivuilla www.tvo.fi.

Liite:
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016 (pdf)

Lisätietoja:
Talousjohtaja Anja Ussa, puh. 02 8381 6100
Yhteiskuntavastuupäällikkö Sini Gahmberg, puh. 02 8381 5204

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti lähes 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.

Yrityksestä

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti jo 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3 EPR:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.