TVO edellyttää Arevalta suunnitelmaa OL3-projektissa jäljellä olevien töiden loppuunsaattamiseksi

Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikköä kiinteähintaisella avaimet käteen -sopimuksella rakentava Areva-Siemens -konsortio on kertonut, että se keskittää työpanokset kiireellisiin ja projektin kannalta kriittisimpiin suunnittelutehtäviin. Samalla laitostoimittaja suunnittelee vähentävänsä OL3-työmaalla toimivien alihankkijoiden ja työntekijöiden määrää.

 - Odotamme Arevalta tarkempaa selvitystä suunnitelluista muutoksista ja työpanosten kohdentamisesta. TVO:lla ei ole edellytyksiä arvioida suunnitelman vaikutuksia aikatauluun, emmekä ole saaneet laitostoimittajalta edellyttämäämme selvitystä projektin kokonaisaikataulusta. Meidän mielestämme aikatauluselvitys pitää tehdä valmiiksi ensin, ja vasta sen jälkeen päättää resurssisuunnittelusta, OL3-projektista TVO:lla vastaava johtaja Jouni Silvennoinen sanoo.

- Toimintaa rakennustyömaalla pitää tehostaa ja aikataulun kannalta tärkeimpiin tehtäviin kuten laitos- ja automaatiosuunnitteluun sekä automaatiotestauksen aloittamiseen tulee laittaa lisäpanostuksia, Silvennoinen linjaa.

Tärkeää on, että OL3-ydinvoimalaitosyksikkö valmistuu viivytyksittä ja mahdollisimman nopeasti. Laitostoimittajan tulee esittää selkeä suunnitelma lopputöistä.

Kiinteähintaisella avaimet käteen -sopimuksella laitosyksikköä rakentava laitostoimittaja on vastuussa projektin aikataulusta ja loppuunsaattamisesta.

Lisätietoja: OL3-projektin johtaja Jouni Silvennoinen, puh. 02-8381 4100

Teollisuuden Voima Oyj on vuonna 1969 perustettu suomalainen ydinvoimayhtiö, joka tuottaa turvallisesti ja luotettavasti kohtuuhintaista sähköenergiaa suomalaisille. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus oli noin kuudesosa vuoden 2012 sähkön käytöstä Suomessa. Puhdas energiantuotanto palvelee suomalaisen yhteiskunnan lisäksi myös globaalia ympäristörasituksen vähentämistä.

Yrityksestä

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti jo 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3 EPR:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.

Tilaa