TVO ja laitostoimittaja päivittivät vaateittensa rahamäärät OL3-projektin viiveeseen liittyvässä välimiesmenettelyssä

Sekä Teollisuuden Voima Oyj (TVO) että Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikköä rakentava laitostoimittaja AREVA-Siemens -konsortio päivittivät heinäkuun 2015 lopussa vaateensa rahamäärän Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) sääntöjen mukaisessa OL3-projektin viiveeseen liittyvässä välimiesmenettelyssä.

  • TVO:n päivittämä rahamääräinen arvio yhtiön kustannuksista ja menetyksistä on noin 2,6 miljardia euroa joulukuuhun 2018 asti, joka on laitostoimittaja AREVA-Siemens -konsortion syyskuussa 2014 toimittaman aikataulun mukaan OL3:n säännöllisen sähköntuotannon aloittamisen ajankohta.
  • Laitostoimittajan päivittämä rahamääräinen vaatimus on kokonaisuudessaan noin 3,4 miljardia euroa. Vaatimus kattaa rakentamisajan tapahtumat vuoden 2011 kesäkuun loppuun asti. Summa sisältää muun muassa viivästyskorkoja (laskettu 31.7.2015 asti) ja TVO:n laitostoimitussopimuksen mukaisesti viivästämiä maksueriä yhteensä noin 1,4 miljardia euroa sekä laitostoimittajan väittämää saamatta jäänyttä voittoa noin 140 miljoonaa euroa.

– Välimiesmenettelystä huolimatta projekti etenee ja TVO jatkaa laitostoimittajan tukemista projektin loppuunsaattamisessa, TVO:n lakiasioista vastaava johtaja Risto Siilos sanoo.

Olkiluoto 3 -projektin viiveeseen liittyvä välimiesmenettely alkoi joulukuussa 2008 laitostoimittajan aloitteesta. TVO on todennut laitostoimittajan kanteen perusteettomaksi eikä ole kirjannut saatavia eikä varauksia esitettyjen vaatimusten perusteella. TVO tutkii nyt saadun uuden aineiston tarkkaan, ja vastaa siihen asianmukaisesti. Välimiesmenettely voi kestää useita vuosia ja siinä vaaditut määrät voivat vielä päivittyä.

Teollisuuden Voima tilasi Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön AREVA-Siemens -konsortiolta kiinteähintaisella avaimet käteen -sopimuksella. Laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt (AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG) ovat laitostoimitussopimuksen mukaisesti yhteisvastuussa sopimusvelvoitteista.

Lisätietoja:
Risto Siilos, johtaja, Tukipalvelut, puh. 02 8381 5100

Teollisuuden Voima Oyj on vuonna 1969 perustettu ydinvoimayhtiö, joka tuottaa turvallisesti ja luotettavasti sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa Suomen vuosittaisesta sähkön käytöstä. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee suomalaista yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta.

Yrityksestä

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti lähes 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3 EPR:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.

Tilaa