Vuosihuollot alkavat Olkiluodossa

TVO:n ydinvoimalaitoksen vuosihuollot alkavat sunnuntaina 3. toukokuuta, jolloin Olkiluoto 1 irrotetaan valtakunnan sähköverkosta. Olkiluoto 2:n huoltoseisokki alkaa sunnuntaina 17. toukokuuta.

OL1:llä on tänä vuonna vuorossa arviolta yhdeksän vuorokautta kestävä polttoaineenvaihtoseisokki. Polttoaineenvaihdon lisäksi tehdään huoltoja, korjauksia ja testauksia sekä vaihdetaan syöttövesilinjassa sekoituskohta. Takaisin sähköntuotannossa OL1:n on tarkoitus olla 12. toukokuuta.

OL2:lla taas tehdään pidempi noin 15 vuorokautta kestävä huoltoseisokki. Polttoaineenvaihdon lisäksi merkittävimpiä töitä ovat pienjännitekoneistojen vaihto kahdessa osajärjestelmässä sekä syöttövesijärjestelmän molempien sekoituskohtien uusinnat. Alustavan suunnitelman mukaan OL2:n vuosihuolto päättyy maanantaina 1. kesäkuuta.

TVO:n oman väen lisäksi vuosihuoltoihin osallistuu alihankkijoiden työntekijöitä enimmillään noin 800 henkilöä.

Uudenveroisessa kunnossa

Olkiluodon ydinvoimalaitos pidetään jatkuvasti uudenveroisena laitosyksiköillä vuorottelevien polttoaineenvaihto- ja huoltoseisokkien avulla.

Vuosihuolloissa noudatetaan jokaiselle laitteelle ja komponentille määritettyä tarkkaa huolto- ja vaihtoaikataulua. Hyvällä ennakkosuunnittelulla pyritään estämään turvallisuudelle tai tuotannolle tärkeiden laitteiden ja niiden osien vikaantuminen vaihtamalla ne vaihto-ohjelman mukaisesti. Näiden lisäksi laitosyksiköillä tehdään mittavia modernisointi- ja kunnossapitohankkeita noin viiden vuoden välein.

Lisätietoja:

Tuotantojohtaja Mikko Kosonen, puh. 02 8381 2100.

Teollisuuden Voima Oyj on vuonna 1969 perustettu ydinvoimayhtiö, joka tuottaa turvallisesti ja luotettavasti sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa Suomen vuosittaisesta sähkön käytöstä. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee suomalaista yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta.

Yrityksestä

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti jo 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3 EPR:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.

Tilaa