Musiikintekijöille Teostosta 52,3 miljoonaa euroa vuodelta 2013

Teosto keräsi vuoden 2013 aikana 50,3 miljoonaa euroa korvauksia säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikinkustantajille tilitettäväksi. Kerätty summa oli 4 miljoonaa euroa suurempi kuin vuonna 2012.

Muilta järjestöiltä tuloituneiden korvausten kera Teoston kokonaistulot kasvoivat 59,5 miljoonaan euroon. Tuloksessa ovat mukana ulkomaisten sisarjärjestöjen Teostolle tilittämät korvaukset suomalaisen musiikin esittämisestä ulkomailla, yhteispohjoismaisen Nordisk Copyright Bureaun (NCB) tilittämät tallennuskorvaukset suomalaisille teoksille ja lainauskorvaus musiikkiäänitteiden ja nuottien kirjastolainauksista.

Tilityksiä yli 10 000 kotimaiselle musiikintekijälle

Teosto maksaa vuoden 2013 musiikin esitys- ja tallennuskorvauksia koti- ja ulkomaisille tekijöille sekä kustantajille toimintakulujen vähentämisen jälkeen yhteensä 52,3 miljoonaa euroa. Maksettava summa on 3,1 miljoonaa euroa suurempi kuin edellisenä vuonna.

Kotimaiset musiikintekijät ja -kustantajat saavat korvauksista 22,3 miljoonaa euroa. Ulkomaille Teosto maksaa musiikinesityskorvaukset ulkomaisten sisarjärjestöjensä välityksellä. Kotimaiset musiikintekijät ja -kustantajat saavat Teostosta korvauksia neljästi vuodessa. Pääosan tilityksistä Teosto maksaa kesäkuussa.

Suomalaisen musiikin edistämiseen Teosto käyttää koko jaettavasta summasta musiikintekijöiden ja -kustantajien yhteisillä päätöksillä 6,7 prosenttia eli 2,9 miljoonaa euroa.

Teoston toiminnan kulut olivat viime vuonna 14 prosenttia. Muihin Euroopan tekijänoikeusjärjestöihin verrattuna Teosto onkin yksi tehokkaimmista järjestöistä.

Kotimaisen musiikin osuus radiossa ja tv:ssä kasvoi edelleen

Teoston keräämistä esityskorvauksista 58 prosenttia tuli radio- ja tv-ohjelmissa esitetystä musiikista. Aiempien vuosien tapaan radioiden ja televisiokanavien musiikinkäyttö tuotti musiikintekijöille ja ‑kustantajille merkittävän osan musiikinesityskorvauksista. Kotimaisten musiikintekijöiden kannalta on myönteistä, että varsinkin radioissa suomalainen musiikki soi aiempaa useammin. Korvauksia kertyi jaettavaksi enemmän myös ohjelmasisältöjen lisääntyneen tarjonnan ansiosta. Erityisesti uusien audiovisuaalisten online-palveluiden, kuten Netflixin ja HBO:n, tarjonta ja käyttö kasvoivat.

Myös taustamusiikin käyttö yrityksissä tuotti musiikintekijöille ja -kustantajille merkittävästi korvauksia. Teoston tulokertymästä 16 prosenttia tulikin myymälöiden, ravintoloiden ja esimerkiksi liikennevälineiden käyttämästä taustamusiikista. Taustamusiikkia soitettiin entistä enemmän erityisesti kuntosaleilla ja muissa liikuntapaikoissa.

Viime vuoden stadionkonsertit ja isot festivaalit onnistuivat joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta yli odotusten. Niiden osuus Teoston tulokertymästä oli 13 prosenttia.

Yhteistyöllä lisää tehokkuutta

Tulosvuoden aikana Teosto jatkoi tiiviisti työtään yhteistyökumppaneidensa kanssa. Yhtenä merkittävimmistä tekijänoikeuksien hallinnoinnin tulevaisuutta ennakoivista yhteistyöhankkeista on Teoston, tanskalaisen tekijänoikeusjärjestö Kodan ja norjalaisen Tonon muodostama Polaris Nordic -yhteenliittymä. Polaris Nordic -järjestöjen yhdessä kehittämää tilitysjärjestelmää käytettiin ensi kerran Teoston joulukuun tilityksessä.

”Yhteistyöllä vähennämme kustannuksia ja lisäämme tuloja musiikintekijöille ja -kustantajille. Haluamme tarjota musiikkia tekeville ja käyttäville asiakkaillemme ajanmukaiset, helpot, hyödylliset ja huolettomat palvelut, ja tähdätä myös siihen, että musiikinkäytön luvat saa tulevaisuudessa sekä Teoston että Gramexin puolesta yhdeltä luukulta”, Teoston toimitusjohtaja Katri Sipilä sanoo.

Kimmo Hakola uudeksi jäseneksi Teoston hallitukseen

Teoston jäsenkokous valitsi 9.4. pitämässään kokouksessa Teoston hallitukseen uudeksi jäseneksi säveltäjä Kimmo Hakolan. Teoston hallitukseen kuuluvat lisäksi säveltäjä Kim Kuusi, sanoittaja Kaija Kärkinen, musiikinkustantaja Ari Nieminen, säveltäjä Juha Tikka ja musiikinkustantaja Tommi Tuomainen.

Hallituksen jäsenyyden tässä kokouksessa jättänyt säveltäjä Mikko Heiniö ehti olla yhteensä 30 vuotta Teoston hallituksessa, joista 15 vuotta hallituksen puheenjohtajana. Kevätkokouksessa Heiniö valittiin Teoston kunniapuheenjohtajaksi.

Lisätietoja:

Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tomi Korhonen, Teosto, puh. 050 4499 575, sähköposti: tomi.korhonen@teosto.fi

Toimitusjohtaja Katri Sipilä, Teosto, puh. 040 5808 3430, sähköposti: katri.sipila@teosto.fi

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry

Teosto on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon järjestö. Me Teostossa teemme aktiivisesti töitä sen eteen, että Suomessa on hyvät edellytykset tehdä musiikkia ammattimaisesti ja että suomalaista musiikkia soitetaan nyt ja tulevaisuudessa. Keräämme musiikinkäytön korvaukset ja tilitämme ne edelleen tekijöille ja kustantajille. Pidämme siis huolen siitä, että jokainen meistä voi nauttia musiikista helposti ja laillisesti ja halutessaan hyödyntää sitä oman liiketoimintansa edistämisessä. Edistämällä musiikintekijän hyvinvointia olemme mukana edistämässä koko luovan alan ja suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia ja taloudellista kasvua. Näin olemme tehneet jo vuodesta 1928. Rakkaudesta musiikkiin.

Teosto edustaa 28 000:ta kotimaista ja noin kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikinkustantajaa.

Avainsanat:

Yrityksestä

Teosto on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon järjestö. Me Teostossa teemme aktiivisesti töitä sen eteen, että Suomessa on hyvät edellytykset tehdä musiikkia ammattimaisesti ja että suomalaista musiikkia soitetaan nyt ja tulevaisuudessa. Keräämme musiikinkäytön korvaukset ja tilitämme ne edelleen tekijöille ja kustantajille. Pidämme siis huolen siitä, että jokainen meistä voi nauttia musiikista helposti ja laillisesti ja halutessaan hyödyntää sitä oman liiketoimintansa edistämisessä. Edistämällä musiikintekijän hyvinvointia olemme mukana edistämässä koko luovan alan ja suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia ja taloudellista kasvua. Näin olemme tehneet jo 85 vuotta. Rakkaudesta musiikkiin. Teosto edustaa 27 000:ta kotimaista ja noin kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikin kustantajaa. Teosto keräsi vuonna 2012 kotimaasta esityskorvauksia 46,3 miljoonaa euroa, josta toimintakulujen vähentämisen jälkeen tilitetään 87 prosenttia musiikintekijöille ja -kustantajille.

Tilaa

Liitteet & linkit