Teoston hanke tuo kouluihin musiikkiteknologian tietotaitoa

Teoston uusi kouluhanke tarjoaa luokille musiikkiteknologian tietotaitoa sekä kannustaa musiikin luovaan tekemiseen kouluissa. Ministeri Sanni Grahn-Laasonen tutustui hankkeeseen tänään Educa-messuilla ja arvioi digitaalisten työkalujen tarjoavan uusia mahdollisuuksia oppimiseen musiikin tunneilla.

Kouluille suunnattu IHAN OMA JUTTU - Musiikkiteknologia luovuuden tukena -hanke pohjautuu opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteisiin uudistaa oppimisympäristöjä sekä edistää lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua taiteeseen ja kulttuuriin. Hankkeessa oppilaat säveltävät, sanoittavat ja tuottavat itse oman kappaleensa ideasta valmiiseen lopputulokseen.

”On hyvä, että oppilaita kannustetaan luovuuteen ja kokeiluihin. Digitaaliset oppimisympäristöt avaavat uudenlaisia mahdollisuuksia myös opettajille kehittää osaamistaan. Taidekasvatuksella on tärkeä rooli opetuksessa, ja musiikki tukee myös muuta oppimista, hyvinvointia sekä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden yhdessä tekemiseen”, ministeri Grahn-Laasonen sanoi.

Teosto toteuttaa IHAN OMA JUTTU -kouluhankkeen yhdessä musiikkialan ja kasvatuksen ammattilaisten kanssa. Educa-messujen jälkeen hanke jalkautuu kouluihin, missä luokat tutustuvat musiikinteko-ohjelmistoihin ja -tapoihin hankkeen työryhmän avustuksella.

”Tavoitteenamme on tukea uusien musiikintekijäsukupolvien kasvamista ja koulutusta. Kannustamme opettajia ja oppilaita luovaan tekemiseen ja säveltämiseen, jolloin musiikintunneilla ei keskitytä pelkästään olemassa olevien kappaleiden soittamiseen, vaan luodaan myös omaa uutta musiikkia. Haluamme madaltaa kynnystä myös siihen, miten digitaalisia työkaluja voidaan ottaa opetuksessa käyttöön ja kokeilla uusia oppimisen tapoja”, toteaa Teoston toimitusjohtaja Katri Sipilä.

Hankkeen kumppanina toimii sen konseptin kehittänyt Triplefist Music, jonka muodostavat Janne Hiedanniemi, Tuomas Hiedanniemi ja Kari Saarilahti. Säveltäjä- ja tuottajatiimin jäsenet ovat musiikki- ja opetusalan ammattilaisia.

”Opettajat ovat kokeneet hankkeen arvokkaana ja tarjoavan juuri sitä apua, jota uuden opetussuunnitelman toteuttaminen musiikkiteknologian ja luovan tuottamisen osalta edellyttää”, kertoo Janne Hiedanniemi.

Teoston kouluhanke lanseerataan 27.-28.1. Educa-messuilla. Tapahtuma järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä ja Teoston messuosastolla (6h31) on mahdollisuus tutustua IHAN OMA JUTTU -hankkeen toimintamalliin ja sävellyttämisen tapoihin. Messuosastolla on jaossa myös tuoretta Säveltäjyyden jäljillä –teosta, jossa tarkastellaan luovaa tekemistä musiikintunneilla ja miten luokissa voidaan lähteä kokeilemaan säveltämisen eri tapoja. Kirjan sähköistä versiota voi ladata verkosta osoitteesta: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/169020

Teosto on kouluhankkeella mukana Suomi100 -juhlavuoden ohjelmassa.

Lisätietoja:

Riikka Railimo, yhteiskuntasuhteiden ja kansainvälisten asioiden päällikkö, Teosto, 040 504 35 21, riikka.railimo@teosto.fi

Kari Saarilahti, IHAN OMA JUTTU -työryhmä, 040 595 3361 kari@ihanomajuttu.fi
Janne Hiedanniemi, IHAN OMA JUTTU -työryhmä, 050 918 1132, janne@ihanomajuttu.fi
 

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry

Teosto on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon järjestö. Me Teostossa teemme aktiivisesti töitä sen eteen, että Suomessa on hyvät edellytykset tehdä musiikkia ammattimaisesti ja että suomalaista musiikkia soitetaan nyt ja tulevaisuudessa. Keräämme musiikinkäytön korvaukset ja tilitämme ne edelleen tekijöille ja kustantajille. Pidämme siis huolen siitä, että jokainen meistä voi nauttia musiikista helposti ja laillisesti ja halutessaan hyödyntää sitä oman liiketoimintansa edistämisessä. Edistämällä musiikintekijän hyvinvointia olemme mukana edistämässä koko luovan alan ja suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia ja taloudellista kasvua. Näin olemme tehneet jo vuodesta 1928. Rakkaudesta musiikkiin.

Teosto edustaa 30 000:ta kotimaista ja noin kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikin kustantajaa. Teosto keräsi vuonna 2015 musiikintekijöille ja -kustantajille musiikinkäyttökorvauksia 53 miljoonaa euroa.

Yrityksestä

Teosto on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon järjestö. Me Teostossa teemme aktiivisesti töitä sen eteen, että Suomessa on hyvät edellytykset tehdä musiikkia ammattimaisesti ja että suomalaista musiikkia soitetaan nyt ja tulevaisuudessa. Keräämme musiikinkäytön korvaukset ja tilitämme ne edelleen tekijöille ja kustantajille. Pidämme siis huolen siitä, että jokainen meistä voi nauttia musiikista helposti ja laillisesti ja halutessaan hyödyntää sitä oman liiketoimintansa edistämisessä. Edistämällä musiikintekijän hyvinvointia olemme mukana edistämässä koko luovan alan ja suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia ja taloudellista kasvua. Näin olemme tehneet jo 85 vuotta. Rakkaudesta musiikkiin. Teosto edustaa 27 000:ta kotimaista ja noin kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikin kustantajaa. Teosto keräsi vuonna 2012 kotimaasta esityskorvauksia 46,3 miljoonaa euroa, josta toimintakulujen vähentämisen jälkeen tilitetään 87 prosenttia musiikintekijöille ja -kustantajille.

Tilaa