Aja oikein Kivihaan tunnelissa

Kesä on hiljentänyt työmatkaliikenteen, mutta autoilu vilkastuu jälleen syksyllä. Loppusuoralle edennyt Hakamäentien parannushanke ja etenkin kesäkuussa avattu Kivihaan tunneli ja uudet kevyen liikenteen väylät tuovat helpotusta ruuhkiin. Tienkäyttäjien on kuitenkin kiinnitettävä huomiota muuttuneisiin liikennejärjestelyihin.

Syksyllä vilkastuvaa liikennettä silmällä pitäen autoilijoita kehotetaan totuttelemaan molempiin suuntiin kaksikaistaisena avattavan Kivihaan tunnelin käyttöön. Esimerkiksi idästä Turun moottoritielle suuntaavien on seurattava Turun moottoritien opasteita ja kuljettava aina Haagan liikenneympyrän kautta. Näin vältetään Lapinmäentien risteyksen sekä Kivihaan tunnelin ruuhkautuminen. Syksyllä valmistuvassa suurhankkeessa avataan vielä heinä-elokuun vaihteessa Ilmalan eritasoliittymä liikenteelle ja tehdään viimeistelytöitä meluesteiden, päällysteiden ja vihertöiden parissa. Pääosa liikenteeseen vaikuttavista töistä on jo tehty. Myös kaikki louhinnat ja räjäytykset on saatu päätökseen.

Avainsanat:

Yrityksestä

Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva tulosohjattu virasto, joka vastaa maanteiden pidosta. Tiehallinnon tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehallinto tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, ja toimii näin osaltaan mahdollisen toimivan yhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.