Destia Oy rakentaa Vt 6 Lappeenranta- Imatra -hankkeen toisen vaiheen

Valtatie 6 Lappeenranta–Imatra -hankkeen toinen vaihe on käynnistymässä. Tiehallinto ja Destia Oy allekirjoittivat urakkasopimuksen 2. heinäkuuta 2009. Tien rakentaminen alkaa elokuussa.

Tiehallinto sai Vt 6 -hankkeen toisen vaiheen tarjouskilpailuun kolme tarjousta, joista edullisimman jätti Destia Oy. Toisen vaiheen urakkaan kuuluu valtatie 6:n parantaminen nelikaistaiseksi noin 20 kilometrin matkalla Joutsenon Ahvenlammen ja Imatran Mansikkalan välillä. Vt 6 -hankkeen toisen vaiheen veroton urakkahinta on noin 47 miljoonaa euroa. Urakkahinta jäi alle kustannusarvion, mihin vaikuttivat muun muassa yleinen taloudellinen tilanne, materiaalikustannusten lasku ja hyvä kilpailutilanne. Ensimmäiset puut pois heinäkuussa Toisen vaiheen urakka alkaa näkyä maastossa jo heinäkuun lopulla, kun alueelta poistetaan puustoa. Puut kaataa Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala ry, ja töiden on määrä alkaa 20. heinäkuuta useissa kohdin. Koneet ja työmiehet ilmestyvät urakka-alueelle elokuun alussa, kun varsinainen rakentaminen alkaa. Destia Oy aloittaa työt ensin Ahvenlammella nykyisen nelikaistaisen osuuden päässä sekä hieman myöhemmin Jänhiälässä. Valmista vuonna 2011 Nyt aloitettava toinen vaihe on tarkoitus avata liikenteelle marraskuussa 2011. Viimeistelytöitä jatketaan toisen vaiheen osuudella vielä tämän jälkeen. Vuoden 2007 lopulla aloitettua hankkeen ensimmäistä vaihetta rakentaa Työyhteenliittymä Vt6, jonka muodostavat Lemminkäinen Infra ja Kesälahden Maansiirto. Ensimmäinen vaihe Kärjen kylästä Muukkoon avataan liikenteelle vuoden 2010 lopulla. Vt 6 Lappeenranta–Imatra -hankkeen ajankohtaiset tiedot löytyvät sivustolta www.kuutostie.fi. Sivustolla on myös ilma- ja valokuvia tiedotusvälineiden käyttöön.

Yrityksestä

Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva tulosohjattu virasto, joka vastaa maanteiden pidosta. Tiehallinnon tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehallinto tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, ja toimii näin osaltaan mahdollisen toimivan yhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.