Ilmalan eritasoliittymä tällä viikolla käyttöön

Loppusuoralle edenneen Hakamäentien hankkeen yksi suurimmista liikenneparannuksista tulee voimaan, kun Ilmalan eritasoliittymä otetaan käyttöön tällä viikolla. Hakamäentien eritasoliittymät ja Kivihaan tunneli tuovat tienkäyttäjille helpotusta ruuhkiin ja lisäävät liikenneturvallisuutta.

Nykyinen tieyhteys Hakamäentien ja Postintaipaleen välillä suljetaan 3.8., jonka jälkeen kulku tapahtuu eritasoliittymän kautta. Uusien liikennejärjestelyjen myötä opastus Ilmalan eritasoliittymän alueella muuttuu. Postintaipaleen ja Metsälän alueelle viitoitetaan jatkossa nimellä Pohjois-Pasila. Syksyllä vilkastuvaa liikennettä silmällä pitäen autoilijoita kehotetaan myös totuttelemaan Kivihaan tunnelin käyttöön. Esimerkiksi idästä Turun moottoriteille suuntaavien on kuljettava aina Haagan kiertoliittymän kautta. Näin vältetään Lapinmäentien ja tunnelin ruuhkautuminen. Myös kevyen liikenteen käyttäjät on huomioitu. Vilkkaasti liikennöity Mannerheimintien ja Vihdintien liittymäalue sekä Ilmalan alue ovat olleet aiemmin vaikea paikka jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Helpotusta on luvassa, kun uudet alikulkukäytävät otetaan käyttöön. - Hakamäentien parannushankkeen aikana rakennettiin ja kunnostettiin yhteensä seitsemän kilometriä kevyen liikenteen väyliä sekä yli kuusi kilometriä teitä ja katuja. Nyt tienkäyttäjien keskeinen kulkureitti yhdistää saumattomasti Helsingin itäisiä ja läntisiä kaupunginosia, toteaa projektipäällikkö Sami Mankonen Tiehallinnosta.

Avainsanat:

Yrityksestä

Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva tulosohjattu virasto, joka vastaa maanteiden pidosta. Tiehallinnon tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehallinto tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, ja toimii näin osaltaan mahdollisen toimivan yhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.