ITÄ 09 -HARJOITUKSEN PALUUMARSSIT 18. - 19.12.2009 HAITTAAVAT MUUTA AJONEUVOLIIKENNETTÄ

Itä-Suomen Sotilasläänin yhtymäharjoituksen ITÄ09 paluumarssit käynnistyvät 18. – 19.12.2009. Harjoitusta on pidetty 11. – 19.12.2009 Taipalsaaren, Savitaipaleen, Mäntyharjun, Luumäen ja Kouvolan alueella.

Paluumarssit välillä Vekaranjärvi – Kontioranta 18 – 19.12.2009 Pohjois-Karjalan prikaatin osalta haittaavat muuta ajoneuvoliikennettä. Suurin yksittäinen osasto 50 ajoneuvoa liikkuu 19.12. klo 07 alkaen reittiä Selänpää - Pihlajasaari - Valtatie 15 – Tuohikotti – Ristiina – Valtatie 13 – Mikkeli – Valtatie 5 – Varkaus – Joensuu. Muut yksiköt liikkuvat seuraavasti: 18.12.2009 Tykistöprikaati: klo 07.00 - 13.30 kaksi osastoa, yhdeksän ajoneuvoa/osasto, haittaavat muuta ajoneuvoliikennettä reitillä Utti – Kouvola – Lahti – Hämeenlinna – Tampere – Niinisalo. 18.12.2009 Viestirykmentti: klo 11.00 – 14.00 yksi osasto, noin 25 ajoneuvoa ja klo 13.00 – 16.00 yksi osasto, noin 25 ajoneuvoa haittaavat muuta ajoneuvoliikennettä reitillä Tuohikotti – Kouvola – Lahti - Riihimäki. Harjoitukseen osallistuu johtoportaita ja joukkoja Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunnasta, Itä-Suomen Huoltorykmentin Esikunnasta, Karjalan Prikaatista, Pohjois-Karjalan Prikaatista, Utin Jääkärirykmentistä, Reserviupseerikoulusta, Maasotakoulusta, Tykistöprikaatista, Viestirykmentistä, Itä-Suomen Johtamisjärjestelmäkeskuksesta ja Pohjois-Karjalan rajavartiostosta. Kaikkiaan harjoitukseen osallistuu noin 5000 henkilöä, joista varusmiehiä on noin 3500.

Yrityksestä

Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva tulosohjattu virasto, joka vastaa maanteiden pidosta. Tiehallinnon tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehallinto tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, ja toimii näin osaltaan mahdollisen toimivan yhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.