Kiikoisten palvelualue on valmistunut

Kiikoisten palvelualueen avajaiset 3.10.2007

Tiehallinnon Turun tiepiirin rakennuttama ja Satakuntaliiton hankkimalla EU-rahoituksella toteutettu Kiikoisten palvelualue valtatie 11 ja kantatie 44 liittymäalueella on valmistunut. Palvelualue on rakennettu sekä henkilöauto että raskaan liikenteen tarpeisiin tarvittavine palveluineen. Alueella sijaitsee 10 kpl henkilöauton, 3 kpl linja-auton, 4 kpl henkilöauton ja asuntovaununyhdistelmän pysäköintipaikkaa sekä 5 kpl raskaan yhdistelmäajoneuvon pysäköintipaikkaa ja lisäksi 4 paikkaa raskaiden yhdistelmäajoneuvojen perävaunuille.

Palvelualue sijaitsee aivan Kiikoisten ABC-liikennemyymälän vieressä ja alueet täydentävät toistensa palveluita. Palvelualue on suunniteltu siten, että se voi toimia myös ilman liikennemyymälän tarjoamia palveluita.

Hankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset ovat olleet noin 440 000 euroa.

Hankkeen urakoitsijana on toiminut Destia, Tieliikelaitos.

Lisätietoja hankkeesta antavat
Tiehallinnon Turun tiepiirissä tieinsinööri Pauli Laivo, puh. 0400 326 082 tai projektipäällikkö Timo Bäcklund, puh. 0400 885 201.

Yrityksestä

Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva tulosohjattu virasto, joka vastaa maanteiden pidosta. Tiehallinnon tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehallinto tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, ja toimii näin osaltaan mahdollisen toimivan yhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.