Kilpilahden uuden tieyhteyden ensimmäinen näkyvä vaihe käynnissä

Vuoden vaihteessa käynnistyvän Kilpilahden teollisuusalueen uuden tieyhteyden rakentaminen takaa Pohjoismaiden laajimman teollisuusalueen turvallisuuden, toimintavarmuuden ja kehittymisen jatkossakin. Rakentamisen ennakkovalmistelut jatkuvat puuston kaadolla.

Kilpilahden teollisuusalueen uuden tieyhteyden rakentamisen ennakkovalmistelu jatkuu puuston kaadolla. Kaato aloitetaan Spjutsundintien ja Borealiksen teollisuuslaitoksen välisellä alueella. Koko työvaihe saadaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Puuston kaato ei häiritse tienkäyttäjiä, mutta metsäalueella liikkujan on syytä ottaa tämä työvaihe huomioon. Tieyhteyden varsinaiset rakennustyöt päästään aloittamaan puuston kaadon jälkeen todennäköisesti vuoden vaihteessa. Kaadon hoitaa käytännössä Metsänhoitoyhdistys. Tien rakennussuunnitelma valmistuu lokakuun aikana. Uusi tieyhteys takaa Pohjoismaiden laajimman teollisuusalueen turvallisuuden Kilpilahden noin kuuden kilometrin mittaisella uudella yhdystiellä Sipoon Boxista Porvoon Kullooseen taataan teollisuusalueen henkilö-, liikenne- ja ympäristöturvallisuus sekä liikenteen sujuvuus ja toimintavarmuus. Uusi toimiva ja turvallinen tieyhteys parantaa myös Kilpilahden teollisuusalueen ja Porvoon seudun kilpailukykyä. Tällä hetkellä alueelle on vain yksi tieyhteys. Tehtyjen selvitysten perusteella tie on erityisen häiriöherkkä ja uusi tieyhteys on pelkästään turvallisuuden ja toimintavarmuuden takaamiseksi välttämätön. Tiehankkeen kustannusarvio on 25 miljoonaa euroa. Kustannukset jaetaan Tiehallinnon, hankkeeseen osallistuvien yritysten sekä alueen kuntien kesken. Hankkeesta tullaan tiedottamaan säännöllisesti ja monipuolisesti. Ajantasaista tietoa tarjotaan myös syksyn aikana avautuvilla hankkeen internet-sivuilla. Lisäksi alueen yrittäjien, asukkaiden ja viranomaisten kanssa ollaan läheisessä yhteistyössä koko hankkeen ajan.

Avainsanat:

Yrityksestä

Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva tulosohjattu virasto, joka vastaa maanteiden pidosta. Tiehallinnon tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehallinto tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, ja toimii näin osaltaan mahdollisen toimivan yhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.

Tilaa