Kirkkonummi-Kivenlahti –tieosuuden parantaminen on käynnistynyt

Kirkkonummen ja Kivenlahden välisen kantatie 51:n parannustyöt ovat käynnistyneet pienpuuston poistamisella. Kantatie 51 on pääväylä Helsingistä länteen Karjaalle ja edelleen valtatien 25 kautta Hankoon. Kirkkonummen ja Kivenlahden välillä se on nykyisellään pääkaupunkiseudun vilkkaimmin liikennöity kaksikaistainen tieyhteys.

Kantatie 51 parannetaan moottoritieksi Kirkkonummen Munkinmäen eritasoliittymästä nykyisen moottoritien päähän Kivenlahdessa. Parannushanke on käynnistynyt Sundsbergin ja Kehä III:n risteyksestä metsureiden voimin tehtävällä pienpuuston poistolla. Pienpuuston poistamisen jälkeen aloitetaan hakkuutyöt, jotka käynnistynevät 9.11. Hakkuu- ja raivaustöiden edetessä liikenne saatetaan joutua ajoittain pysäyttämään kun kaadetaan muutamia tielle päin nojaavia puita. Tieosuuden parantamisella turvataan liikenteen sujuvuus ja parannetaan kevyen liikenteen olosuhteita. Hanke sisältää kantatien rakentamisen 2 -ajorataiseksi noin 10 kilometrin osuudelta, uudet Tolsan, Jorvaksen ja Sarvvikin eritasoliittymät sekä Inkilän/Kehä III:n eritasoliittymän parantamisen. Marraskuun aikana hankkeelle valitaan pääurakoitsija. Parannushanke valmistuu vuonna 2013.

Yrityksestä

Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva tulosohjattu virasto, joka vastaa maanteiden pidosta. Tiehallinnon tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehallinto tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, ja toimii näin osaltaan mahdollisen toimivan yhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.

Tilaa