Kivihaan tunneli avautuu kaksikaistaisena 31.8.

Hakamäentien parannushankkeen viimeinen etappi saavutetaan maanantaina 31.8. kello 13, kun Kivihaan tunneli avataan liikenteelle kaksikaistaisena. Uusien kevyen liikenteen väylien ohella kaksikaistaisena avautuvan tunnelin odotetaan helpottavan syksyn ruuhkia.

Autoilijoiden on kuitenkin huomioitava, että esimerkiksi idästä Turun moottoritielle suuntaavien on seurattava Turun moottoritien opasteita ja kuljettava aina Haagan liikenneympyrän kautta. Näin vältetään Lapinmäentien risteyksen sekä Kivihaan tunnelin ruuhkautuminen. Myös viitoitus on muuttunut. Postintaipaleen ja Metsälän alueelle viitoitetaan jatkossa nimellä Pohjois-Pasila.

Avainsanat:

Yrityksestä

Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva tulosohjattu virasto, joka vastaa maanteiden pidosta. Tiehallinnon tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehallinto tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, ja toimii näin osaltaan mahdollisen toimivan yhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.

Tilaa