Kt 62 raskaan liikenteen odotuskaistojen rakentaminen välille Sotkulampi-Teräskuja, Imatra - tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään yleisölle

Kt 62 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentamiseksi välille Sotkulampi-Teräskuja laadittava tie-suunnitelmatyö on meneillään ja tehtyjä suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisölle tiistaina 18.8.2009 klo 17.00 -19.00 Imatran kaupungintalon valtuustosalissa.

Tiesuunnitelmassa esitetään neljän erillisen odotuskaistan rakentamista Sotkulammen ja Teräskujan välille oikealle puolen tietä rajalle päin kuljettaessa. Asemakaava-alueella kaistat sijoittuvat nykyiselle liikennealueelle, joten kaavamuutoksia ei tarvita. Rekkaliikenne ohjataan rakennettaville kaistoille, jolloin myös normaalitilanteissa henkilöautoliikenteen sujuvuus paranee ohitusten helpottuessa. Ruuhkatilanteissa kaistat toimivat raskaan liikenteen odotuspaikkoina. Muilla suunnittelujakson osuuksilla pysähtyminen kielletään. Suunnittelun yhteydessä tutkittiin kahdeksan erillistä sijoituspaikkaa välillä Sotkulampi-Teräskuja, joista tiesuunnitelmaan valittiin seuraavat:  kaista 1 ( 85-760 ) alkaa Kartanonkadun liittymästä ja sen täysleveä osuus on noin 570 metriä. Kaistalle mahtuu pysäköimään 17 perävaunullista rekkaa. Kaistan rakentaminen edellyttää nykyisen kevyen liikenteen väylän siirtoa.  kaista 2 ( 1250-1980 ) alkaa Sotkulammen asutuksen jälkeen ja sen täysleveä osuus on noin 600 metriä. Kaistalle mahtuu pysäköimään 18 perävaunullista rekkaa.  kaista 3 ( 2430-3530 ) alkaa Linnansuontien liittymästä ja sen täysleveä osuus on noin 900 metriä. Kaistalle mahtuu pysäköimään 27 perävaunullista rekkaa. Kaista jatkuu täysleveänä Pumppukujan liittymän yli.  kaista 4 ( 5160-5660 ) alkaa Kuparintien liittymästä ja sen täysleveä osuus on noin 400 metriä. Kaistalle mahtuu pysäköimään 15 perävaunullista rekkaa. Kaistan rakentaminen edellyttää sähkölinjan siirtoa 200 metrin matkalla. Vaikutukset Toimenpiteillä parannetaan liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta ruuhkatilanteessa rekkojen jonottaessa kokonaan uudella, raskaan liikenteen odotuskaistalla. Tällöin muu liikenne pääsee ajamaan omaa kaistaa jonon ohi. Uudet kaistat helpottavat myös poliisien liikenteenohjausta, vaikka kaistat toimivat pääasiallisesti itseohjautuvasti. Kaistan rakentaminen ei lisää meluhaittoja. Nykytilanteessa melualueella tai sen rajalla ( yli 55 dB ) on joitakin asuinrakennuksia Imatrankoskentien läheisyydessä, mutta tälle osuudelle ei rekkakaistaa ole esitetty. Keväällä suunnittelujaksolla tehdyssä luontoselvityksessä löytyi Rajapatsaan alueelta liito-oravan jätöksiä. Kyseille kohdalle ei tiesuunnitelmassa ole esitetty toimenpiteitä. Parannustyön kokonaiskustannukset ovat noin 2 M€. Hankkeen toteuttaminen tulee ajankohtaiseksi rekkaliikenteen lisääntyessä niin, että ruuhkia alkaa taas syntyä. Tiesuunnitelma lähtee lausuntokierrokselle ja yleisesti nähtäväksi syksyllä 2009.

Avainsanat:

Yrityksestä

Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva tulosohjattu virasto, joka vastaa maanteiden pidosta. Tiehallinnon tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehallinto tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, ja toimii näin osaltaan mahdollisen toimivan yhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.

Tilaa

Liitteet & linkit