Kunnossapidon vuoden 2006 alueurakat ratkaistu. Yksityiset yritykset menestyivät alueurakkakilpailussa

Tiehallinto kilpailutti tänä vuonna 15 kunnossapidon alueurakkaa. YIT Rakennus Oy lisäsi markkinaosuuttaan voittamalla 6 alueurakkaa. Tieliikelaitos voitti 5 alueurakkaa. Ensimmäistä kertaa alueurakoita voitti myös ulkomainen urakoitsija.

Kaikki alueurakat oli kilpailutettu jo aikaisemmin vuonna 2003. YIT Rakennus Oyj voitti aikaisemmin heillä olleet Paimion ja Hyvinkään alueurakat sekä lisäksi Hämeenlinnan, Kotkan, Kauhajoen ja Kuhmon alueurakat. Kaikkiaan YIT Rakennus Oyj voitti 6 alueurakkaa. Tieliikelaitos puolestaan voitti Huittisten, Nurmeksen, Jämsän, Vaasan ja Ranuan alueurakat. Kaikkiaan Tieliikelaitos voitti 5 alueurakkaa. As Teho Virosta voitti Kankaanpään alueurakan Turun tiepiiristä ja Vetelin alueurakan Vaasan tiepiiristä. Koillistie Määttä Oy voitti Posion alueurakan Lapista. Maakunnallinen urakoitsija Koillistie Määttä on menestynyt hyvin, heillä on jo yhteensä 4 alueurakkaa. Myös maakunnallinen yrittäjä Savon Kuljetus Oy menestyi voittamalla Nilsiän alueurakan Savo-Karjalasta. Heillä on nyt myös 2 alueurakkaa. Kilpailutetut alueurakat ovat viisi- ja seitsemänvuotisia. Kilpailu edelleen kireää Vuoden 2006 kilpailua voidaan pitää onnistuneena. Urakkaa kohti saatiin 5,7 tarjousta, mikä on eniten tähänastisista kilpailuvuosista. Alueurakoista kiinnostuneiden urakoitsijoiden määrä on vakiintunut noin 15 -20 urakoitsijaan. Hintataso on laskenut koko kilpailuttamisen ajan. Tiehallinnon asettama kustannusarvio alittui tänäkin vuonna kaikissa urakoissa. Joissakin urakoissa hintataso laski huomattavasti. Kilpailu oli kireydeltään aikaisempien vuosien tasoa. Ero toiseen tarjoukseen oli keskimäärin alle 8 %. Kunnossapidon alueurakka ratkaistaan kokonaistaloudellisin perustein. Valintaan vaikuttavat hinnan lisäksi monet laadulliset ja toiminnalliset tekijät, jotka urakoitsija esittää jo tarjouksen tekemisen yhteydessä. Kaikkien urakoiden yhteishinnaksi muodostui 157 miljoonaa euroa. Se alitti tilaajan laskeman kustannusarvion noin 17 %:lla. Tämä tarkoittaa noin 5,1 milj. euroa suunniteltua vähemmän kustannuksia vuodessa. Kaikkiaan 1.10.2006 alkavalla sopimuskaudella kokonaismarkkinaosuudet ovat vuosihinnoilla laskettuna: Tieliikelaitos 68 %, YIT Rakennus Oyj 20 %, NCC Roads Oy 5 %, Koillistie Määttä Oy 3,3 %, Savon Kuljetus Oy 1,8 % ja As Teho 1,7 %. Kunnossapidon alueurakat laatuvastuu-urakoita Tiehallinto määrittelee tiestöllä tarjottavan palvelutason. Urakoitsija puolestaan vastaa tilatun palvelutason tuottamisesta sekä toimiensa raportoinnista Tiehallinnolle. Tiehallinto seuraa urakoitsijan laatujärjestelmän toimivuutta ja varmistaa pistokokein tilatun laadun toteutumisen. Mahdollisiin laatupuutteisiin Tiehallinto puuttuu sanktioin, joita ovat suulliset ja kirjalliset huomautukset sekä sakot. Urakoitsijoita kannustetaan tienkäyttäjien parempaan palveluun asiakastyytyväisyysbonuksella. Maailmanlaajuisestikin uudessa toimintamallissa bonusta maksetaan toteutuneesta hyvästä laadusta tai palvelutasosta, ei vain luvatusta laadusta tai luvatusta toiminnasta. Tiehallinto tekee vuosittain tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksia ja kerää suoraa asiakaspalautetta. Akuutteihin ongelmiin pyritään puuttumaan välittömästi. Esiin tulleet asiakastarpeet huomioidaan palvelutasoa suunniteltaessa sekä täsmähoitokohteita valittaessa. Nykyisellä rahoitustasolla ei kuitenkaan voida luvata, että Tiehallinnon urakoitsijoilta tilaama laatutaso täyttäisi kaikilta osin tienkäyttäjien odotukset. Etenkin vähäliikenteisille teille voidaan turvata vain kohtuullinen peruspalvelutaso.

Yrityksestä

Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva tulosohjattu virasto, joka vastaa maanteiden pidosta. Tiehallinnon tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehallinto tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, ja toimii näin osaltaan mahdollisen toimivan yhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.