Liikenneviraston johto valittu

Pääjohtaja Juhani Tervala on nimittänyt 30.12.2009 Liikenneviraston viiden osaston päälliköt sekä viraston muuta johtoa.

Tieosaston ylijohtajaksi on nimitetty Jukka Hirvelä, joka on toiminut aiemmin Tiehallinnon pääjohtajana. Meriosaston ylijohtajaksi on nimitetty Markku Mylly, joka on toiminut aiemmin Merenkulkulaitoksen pääjohtajana. Rataosaston ylijohtajaksi on nimitetty Ossi Niemimuukko, joka on toiminut aiemmin Ratahallintokeskuksen ylijohtajana. Liikennejärjestelmäosaston ylijohtajaksi on nimitetty Anne Herneoja, joka on toiminut aiemmin liikennejärjestelmäosaston johtajana Ratahallintokeskuksessa. Hallinto-osaston johtajaksi on nimitetty Hannu Mäkikangas, joka on toiminut aiemmin Ratahallintokeskuksen hallintojohtajana. Esikuntayksikön päälliköksi on nimitetty Timo Hiltunen, joka on toiminut aiemmin Tiehallinnon talousjohtajana. Päälakimieheksi on nimitetty Rami Metsäpelto, joka on toiminut aiemmin Ratahallintokeskuksen päälakimiehenä. Viestintäjohtajaksi on nimitetty Anna Jokela, joka on toiminut aiemmin Tiehallinnon viestintäjohtajana. Sisäisen tarkastuksen päälliköksi on nimitetty Marja-Liisa Peltomaa, joka on toiminut aiemmin Merenkulkulaitoksen sisäisen tarkastuksen päällikkönä.

Yrityksestä

Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva tulosohjattu virasto, joka vastaa maanteiden pidosta. Tiehallinnon tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehallinto tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, ja toimii näin osaltaan mahdollisen toimivan yhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.

Liitteet & linkit