Maanteiden jouluun ei odoteta pahoja ruuhkia, mutta vaihtelevat kelit kannattaa huomioida matkan suunnittelussa

Joulun menoliikenne jakautuu tänä vuonna kolmelle päivälle. Osa lähtee joulun viettoon jo perjantai-iltana, mutta hyvin monet suosivat lauantain ja sunnuntain valoisia tunteja matkan ajankohdan valinnassa. Jouluaattona liikkeellä ovat lyhyen matkan kulkijat ja hautausmaille menijät.

Joulun liikenne on vuodenaikaan nähden vilkasta, vaikka liikennemäärät ovatkin vain puolet esimerkiksi juhannusliikenteestä. Maanteille ei odotetakaan syntyvän pahoja ruuhkia. Vaihtelevat säät ja kelit sekä pimeys sen sijaan hidastavat matkantekoa ja lisäävät onnettomuusriskiä.

Joululiikenteen arvioidaan alkavan jo perjantaina 21.12. puolilta päivin ja jatkuvan aina iltakuuteen saakka. Lauantaista on tulossa joululiikenteen vilkkain päivä maanteillä. Lauantaina ja sunnuntaina joulumatkalaiset ovat tien päällä pääsääntöisesti klo 9 ja 15 välillä.

Eniten liikennettä on Etelä-Suomen pääteillä, erityisesti Helsingistä pohjoiseen johtavalla valtatie kolmella Tampereelle sekä valtatie neljällä Lahteen ja sieltä edelleen Jyväskylään ja Mikkeliin. Isojen kaupunkien lähialueille kertyy lyhyitä jonoja menoliikenteen vilkkaimpina tunteina, mutta mikäli ajokeli on normaali, eivät nopeudet juurikaan hidastu. Muille teille ennustetaan hyvin sujuvaa liikennettä, ellei keli muutu huonoksi.

Pitkän matkan liikenteen lisäksi taajamien lähellä on runsaasti asiointiliikennettä sekä perjantai-iltana että lauantaina ja sunnuntaina.

Joulun paluuliikenne on selvästi vilkkainta tapaninpäivänä. Huipussaan liikenne on keskiviikkona klo 14 ja 21:n välillä, jolloin liikenne saattaa ajoittain jonoutua ja paikoin myös hidastua. Nopeuksien odotetaan kuitenkin säilyvän lähes normaaleina, jos vain keliolot pysyvät hyvinä.

Varaa aikaa rauhalliseen ja turvalliseen joulumatkaan

Joulumatkustamiseen on hyvä varata talvilisää pimeyden ja vaihtelevien kelien vuoksi. Talvella tunnin matka vaatii 10 minuuttia enemmän aikaa kuin kesällä. Huonolla kelillä talvilisää tarvitaan vielä enemmän. Ajajaksi kannattaa valita talviajoon tottunut ja virkeä kuljettaja. Pysähdykset ovat tarpeellisia sekä kuljettajan että ajoneuvon huoltamiseksi. Pimeällä talvikelillä ohittamisia kannattaa harkita tarkoin

Itärajalla rekkajonot saattavat venyä

Venäjälle menevä rekkaliikenne on sujunut tukkoisesti koko vuoden. Aikaisempien vuosien perusteella ennustetaan, että jonotus vain pahenee vuodenvaihdetta kohti. Pahimmillaan jonot venynevät kymmenien kilometrien mittaisiksi Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran raja-asemilla.

Rekkajonoihin varautuminen perustuu aikaisempien vuosien kokemuksiin sekä Venäjän liikenteen voimakkaaseen kasvuun. Tiehallinto haluaa taata joululiikenteen turvallisen sujumisen joka tilanteessa varautumalla hallittuun pysäköintiin jopa Porvoon moottoritiellä asti. Rekkajonojen pituus riippuu pitkälti rajanylityksen sujuvuudesta ja rajaliikenteen määrästä.

Ajantasaista tietoja Internetistä ja teksti-tv:stä

Tiehallinnon Internet-sivuilta löytyvät ajantasaiset keli- ja liikennetiedot sekä kamerakuvat eri puolilta Suomea ( www.tiehallinto.fi/alk ). Kelitiedot näkyvät ympäri vuorokauden tekstitelevision sivuilla 410 - 414. Lisäksi useat radiot tiedottavat joululiikenteestä kuulijoilleen.

Teiden kunnosta ja liikenteen ongelmista voi ilmoittaa Tienkäyttäjän linjalle 0200 2100 paikallis- tai matkapuhelun hinnalla ympäri vuorokauden.

Yrityksestä

Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva tulosohjattu virasto, joka vastaa maanteiden pidosta. Tiehallinnon tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehallinto tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, ja toimii näin osaltaan mahdollisen toimivan yhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.