Maanteiden päällysteitä uusitaan 3100 km

Päällysteitä uusitaan maanteillä tänä vuonna noin 3100 km. Pääteiden päällysteet pyritään pitämään hyvässä kunnossa. Vähäliikenteisten teiden päällysteiden kunnon heikkenemistä torjutaan yhä useammin paikkauksin.

Maanteiden kunnon ylläpitämiseksi tarvittava vuosittainen päällystysmäärä olisi yli 4000 km, joka on viimeksi saavutettu vuonna 2005. Tuolloin rahaa päällysteiden uusimiseen sekä tien rakenteen korjaamiseen ja parantamiseen käytettiin noin 150 M€. Tänä vuonna käytettävissä on noin 130 M€. Lisäksi päällystäminen on kallistunut raaka-aineiden ja energian hintojen nousun myötä. Uusien päällysteiden säänkestävyyden parantamiseen on panostettava entistä enemmän, jotta urautumista hyvin kestävät päällysteemme kestäisivät jatkossa myös leudot talvet reikiintymättä.

Sujuva ja turvallinen liikenne on kaikkien etu

Tiehallinto tekee parhaansa, jotta liikenne tietyömaiden kohdalla olisi mahdollisimman sujuvaa ja turvallista. Urakoitsijoiden on varmistettava tienkäyttäjien ja työntekijöiden turvallisuus sekä minimoitava työskentelyn aiheuttamat haitat tiellä liikkujille. Pääkaupunkiseudun vilkkaiden pääteiden päällystystyöt tehdään pääasiassa yötöinä.

Tietyömaista ilmoitetaan riittävän ajoissa liikennemerkein ja informaatiotauluin. Tietyömaamerkkiä ja nopeusrajoituksia käytetään silloin, kun se tienkäyttäjien tai työmaan työntekijöiden turvallisuuden kannalta on tarpeellista. Myös tienkäyttäjät vaikuttavat merkittävästi tietyömaiden turvallisuuteen omalla ajotavallaan ja tarkkaavaisuudellaan.

Suuria tiehankkeita runsaasti työn alla

Useita suuria tiehankkeita on käynnissä eri puolella Suomea. Turun ja Helsingin välisen moottoritien viimeinen osuus Muurla-Lohja valmistuu sopimuksen mukaan marraskuussa. Sitä ennen liikennehaittoja on nykyisellä tiellä Muurlassa ja Lohjalla vanhan ja uuden tien liitoskohdassa.

Valtatien 2 parantamiseen välillä Vihti-Pori sisältyvissä 25 erillisessä kohteessa tehdään vuoden aikana päällystystöitä.

Valtatien 3 Tampereen läntisen kehän rakennustyöt valmistuvat syksyllä kuluvana vuonna, mutta liikennehaittoja aiheutuu hankkeen valmistumiseen saakka.

Valtatiellä 4 osuutta Lusi-Vaajakoski varustetaan ohituskaistoin. Kesän aikana työmaa häiritsee liikennettä Lusi-Hartola -välillä. Käytössä on 2-3 lyhyttä kiertotietä kerrallaan, ja sen lisäksi arkipäivisin suoritetaan louhintatöitä, joiden ajaksi liikenne joudutaan ajoittain pysäyttämään. Nopeusrajoitus on 50 km/h noin 10 km:n matkalla, muutoin 80 km/h. Rakennustöistä aiheutuva liikennehaitta on 10-20 minuuttia välillä Heinola-Jyväskylä.

Kemi-Tornio–moottoritien rakentaminen jatkuu valtatiellä 4 Kemin kohdalla aiheuttaen kiertotiejärjestelyjä mm. Ajoksen satamaan johtavan tien ja Veitsiluodontien kohdilla. Iso- ja Vähähaaran siltojen kohdilla ajorataa on osin kavennettu ja alennetut nopeusrajoitukset ovat käytössä. Rakennustyöt ovat käynnissä Kemijoen ja Maksniemen välisellä osuudella yhteensä 17 km:n matkalla.

Valtatien 6 parannustyöt Lappeenrannan ja Joutsenon välillä aiheuttavat kiertotiehaittoja kesällä neljässä kohteessa. Lyhytaikaisia liikennehaittoja aiheutuu yksittäisissä kohteissa louhintatöistä tien läheisyydessä kyseisellä välillä.

Kehä I:n työmaa lähtee täyteen vauhtiin Leppävaaran kohdalla, ja tiellä on 50 km/h nopeusrajoitus sekä kiertotiejärjestelyjä. Kaistoja joudutaan välillä sulkemaan ja räjäytystöiden vuoksi liikennettä pysäyttämään ruuhka-aikojen ulkopuolella.

Tietyökartta vain internetisssä

Tietyökarttaa ei tänä vuonna tehdä paperimuotoisena. Vuosittain toukokuun loppuun mennessä jaossa ollut kartta jäi päivitystilanteessa maaliskuussa varsin puutteelliseksi päällystyskohteiden ja niiden ajoituksen suhteen, sillä kohteiden aikataulutus tapahtuu pääosin vasta huhtikuun aikana. Lisäksi osa kohteista valitaan vasta kevään kuntomittausten perusteella toukokuussa.

Kartan ajantasaisuuden varmistamiseksi pääteiden päällystystöistä ja tienrakennuskohteista julkaistaan tänä vuonna vain internetissä A 3 -kokoinen kartta, josta on olemassa myös tulostettava A4 -pdf-versio. Internetissä julkaistava tietyökartta päivitetään vielä kesäkuussa ennen juhannusta. Tällöin myös Uudenmaan ja Turun tiepiirien alueiden päällystystöistä on aikataulumerkinnät.

Päivittäistiedon tietöistä saatte internet-sivultamme http://alk.tiehallinto.fi/alk/frames/tietyot-frame.html. Lisäksi tiedotamme aktiivisesti tietöistä YLE:n teksti-tv:n sivuilla 415–417.

Yrityksestä

Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva tulosohjattu virasto, joka vastaa maanteiden pidosta. Tiehallinnon tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehallinto tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, ja toimii näin osaltaan mahdollisen toimivan yhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.