Maantien 364 parantaminen Kasarmintien liittymässä, Kouvola - Kiertoliittymän rakentaminen

Kaakkois-Suomen tiepiiri on laatinut rakennussuunnitelman maantien 364 parantamiseksi Kasarmintien liittymässä, (kiertoliittymän rakentaminen) Kouvolan kaupungin alueella. Rakennusurakka on kilpailutettu keväällä 2009 ja urakkakilpailun voitti Lemminkäinen Infra Oy, joka vastaa hankkeen toteuttamisesta.

Hankkeen vaikutukset Maantien 364 parantaminen Kasarmintien liittymässä käsittää nykyiselle liittymäalueelle uuden kiertoliittymän rakentamisen tiejärjestelyineen sekä tievalaistuksen uusimisen. Kiertoliittymän rakentamisen jälkeen voidaan Kasarmintieltä kääntyä Korian keskustan suun-taan ja päinvastoin, joka nykyisillä liittymäjärjestelyillä ei ole mahdollista. Hankkeen työnaikaiset liikennejärjestelyt • Mt 364 (Koriantie) Korialta Kouvolan suuntaan pidetään vähintään yksi ajokaista käytettävissä • Mt 364 (Koriantie) Kouvolasta Korian keskustan suuntaan liikenne katkaistaan ajoittain kokonaan ja ajo Korian keskustaan tapahtuu tänä aikana Kasarmintien ja mt 359 (Anjalantie) kautta. Tällaisten järjestelyjen aikana työmaalla on liikenteenohjaaja. • Joukkoliikenne pääsee kulkemaan koko ajan nykyisiä reittejä pitkin. • Kasarmintiellä pyritään pitämään työn aikana vähintään yksi ajokaista käytettä-vissä • Kevyt liikenne kulkee urakan aikana nykyisiä olemassa olevia reittejä myöten Hankkeen kustannukset ja aikataulu Sopimushinta on noin 340 000 euroa (alv 0 %). Urakan kustannuksiin osallistuvat Kaakkois-Suomen tiepiiri ja Kouvolan kaupunki. Työt aloitetaan valmistelevilla töillä 8.6.2009 ja työ valmistuu 1.9.2009.

Yrityksestä

Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva tulosohjattu virasto, joka vastaa maanteiden pidosta. Tiehallinnon tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehallinto tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, ja toimii näin osaltaan mahdollisen toimivan yhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.