Meluntorjunnan toimintasuunnitelmat

Kutsu tiedotustilaisuuteen 24.1.2008

Helsingin kaupunki, Tiehallinto ja Ratahallintokeskus kutsuvat Teidät yhteiseen tiedotustilaisuuteen, joka koskee ympäristömelun torjunnan toimintasuunnitelmien laatimista.

Helsingin kaupungin toimintasuunnitelma kattaa kaupungin alueen. Tiehallinnon toimintasuunnitelma koskee vilkasliikenteisiä pääteitä ja Ratahallintokeskuksen päärataverkkoa.

Tiedotustilaisuus järjestetään Helsingissä <b>torstaina 24.1.2008 klo 9.00 alkaen Pasilan virastokeskuksessa</b>, os. Opastinsilta 12 B, 2 krs, kokoustila Kh 2. Kokoustilan sijainti löytyy seuraavasta osoitteesta: http://www.tiehallinto.fi/pls/wwwedit/docs/8503.PDF

Toimintasuunnitelmien laatijat esittelevät omien meluntorjunnan toimin-tasuunnitelmiensa tavoitteita, aikatauluja ja alustavia meluntorjuntakoh-teita. Tilaisuudessa annetaan myös tietoa alueellisten yleisötilaisuuksi-en ajankohdista. Läsnä ovat Helsingin kaupungin, Tiehallinnon, Ratahallintokeskuksen ja konsulttien edustajat. Edustajat ovat haastateltavissa virallisen osuuden jälkeen.

Vuosina 2006-2007 tehtyjen meluselvitysten raportit löytyvät seuraavan sivun linkkien kautta: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=19657&lan=fi

Yrityksestä

Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva tulosohjattu virasto, joka vastaa maanteiden pidosta. Tiehallinnon tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehallinto tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, ja toimii näin osaltaan mahdollisen toimivan yhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.

Tilaa

Liitteet & linkit