Munkkivuoren melusuojaus käynnistyy valtatiellä 1

Turunväylälle rakennetaan melusuojaus maavalleilla, meluseinillä ja melukaiteilla. Lisäksi urakassa toteutetaan kahden sillan korjaustyöt.

Hanke sijaitsee Helsingin ja osittain Espoon kaupungin alueella Valtatiellä 1. Melusuojaus rakennetaan Helsingin puolelle Huopalahden tieltä kaupungin rajalle saakka ja osittain Espoon kaupungin puolelle. Melusuojausta ei tehdä koko välille. Rakentaminen alkaa 29.9.2009 puuston kaadolla ja mittaustöillä. Urakka valmistuu kokonaisuudessaan syyskuussa 2010. Kaikki nykyiset tieyhteydet ja liittymät pidetään liikennöitävässä kunnossa koko urakan ajan. Hankkeen rakennuttaa Tiehallinnon Uudenmaan tiepiiri. Pääurakoitsijana toimii H&P Infra Oy.

Yrityksestä

Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva tulosohjattu virasto, joka vastaa maanteiden pidosta. Tiehallinnon tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehallinto tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, ja toimii näin osaltaan mahdollisen toimivan yhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.

Tilaa