Pääteiden liikenne lisääntyi Oulun tiepiirissä

Pääteiden liikenne lisääntyi Oulun tiepiirissä edelliseen vuoteen verrattuna.


Vertailu tammi-lokakuu 2005 ja 2006

Oulun tiepiirissä pääteiden liikenne tammikuusta - lokakuuhun 2006 lisääntyi 2,1 prosentilla edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Koko maassa pääteiden liikenne lisääntyi 1,7 prosentilla.

Henkilö- ja pakettiautojen liikenne lisääntyi 2,3 % ja raskaan liikenteen määrä lisääntyi, jolloin muutos oli 0,8 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Koko maassa Henkilö- ja pakettiautoliikenne lisääntyi 1,8 % ja raskaan liikenteen määrä lisääntyi 1,1 prosenttia.


Vertailu edelliseen 12 kk jaksoon

Viimeisen 12 kuukauden aikana pääteiden liikennemäärä Oulun tiepiirissä on noussut 1,8 %. Henkilö- ja pakettiautojen liikenne lisääntyi 1,9 %. Raskaan liikenteen määrä pysyi ennallaan 0.1 %.

Koko maassa Henkilö- ja pakettiautoliikenne lisääntyi 1,8 % ja raskaan liikenteen määrä lisääntyi 0,9 %.


Yleistä liikenteen kehityksestä ja tieverkosta

Pääteiden liikenne lisääntyy normaalisti 1…4 prosenttia vuodessa.
Oulun tiepiirissä on noin 240 500 autoa ja niillä ajetaan pääteillä keskimäärin 2176 miljoonaa autokilometriä vuodessa eli noin 60 % kaikesta autoliikenteestä. Tieliikenteen tavarankuljetuksista koko maassa noin 80 prosenttia liikkuu pääteitä pitkin.

Koko maan pääteiden (valta- ja kantatiet) pituus on 13 273 km ja
Oulun piirin pääteiden pituus on 2257 km, joka on 17 % koko maan pääteiden pituudesta.

Yleisten teiden pituus koko maassa on 78 189 km vuoden 2006 alussa. Oulun tiepiirissä yleisten teiden pituus on 12 770 kilometriä, eli 16,3 prosenttia koko maan yleisen tieverkon pituudesta.

Tiedot pääteiden liikenteestä saadaan liikenteen automaattisilta mittausasemilta; niiltä kertyy vuorokaudessa 3 - 4 miljoonaa havaintoa.
Lisätietoja
Oulun tiepiirin tiestö- ja liikennetietovastaava
Ari Forstadius puh. 0204 22 6805 sekä Pekka Toiviainen puh. 0204 22 6843.
Tiedote on saatavissa myös Oulun tiepiirin Internet-sivulta: www.tiehallinto.fi/oulu


LIITTEET Liikenteen kehitys kuvinaTiehallinto
Oulun tiepiiri

Yrityksestä

Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva tulosohjattu virasto, joka vastaa maanteiden pidosta. Tiehallinnon tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehallinto tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, ja toimii näin osaltaan mahdollisen toimivan yhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.