Petri Keränen Tiehallinnon Savo-Karjalan tiepiirin tiejohtajaksi

Tiehallinnon johtokunta on nimittänyt suunnittelupäällikkö Petri Keräsen Tiehallinnon Savo-Karjalan tiepiirin tiejohtajaksi. Keräsen viisivuotiskausi alkaa 1. tammikuuta 2008, jolloin nykyisen tiejohtajan Matti Tuiremon kausi päättyy. Matti Tuiremo jää eläkkeelle ensi keväänä.

Vuonna 1963 syntynyt Petri Keränen on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Hän on lähtöisin Suomussalmelta ja opiskellut Oulussa.

Petri Keränen aloitti työt silloisessa Kuopion tiepiirissä vuonna 1989. Hän on työskennellyt Kuopion ja myöhemmin Savo-Karjalan tiepiirissä monissa tehtävissä. Nykyisessä tehtävässään, Savo-Karjalan tiepiirin suunnittelupäällikkönä Keränen on toiminut vuodesta 1998 alkaen. Keränen on osallistunut aktiivisesti Tiehallinnon ja koko liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan kehittämiseen.

Tiehallinnon Savo-Karjalan tiepiiri on yksi Tiehallinnon yhdeksästä tiepiiristä. Se vastaa Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien maanteiden ylläpidosta ja kehittämisestä sekä tienkäyttäjille tarjottavista viranomaispalveluista. Tiepiirin toiminnassa korostuu maakuntien, kuntien ja muiden aluehallintoviranomaisten kanssa tehtävä yhteistyö alueen liikennejärjestelmän kehittämiseksi. Savo-Karjalan tiepiirin vuosittainen rahoitus on noin 70 milj. euroa. Työntekijöitä tiepiirissä on 68.

Yrityksestä

Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva tulosohjattu virasto, joka vastaa maanteiden pidosta. Tiehallinnon tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehallinto tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, ja toimii näin osaltaan mahdollisen toimivan yhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.

Multimedia

Multimedia