Stenhagens tunnel öppnas som tvåfilig den 31 augusti

Måndagen den 31 augusti klockan 13 når förbättringsprojektet på Skogsbackavägen sin sista etapp. Då öppnas Stenhagens tunnel med två körfält för trafik. Förutom de nya gång- och cykelvägarna väntas den nya tvåfiliga tunneln avhjälpa höstens trafikstockningar.

Bilförarna bör dock beakta att till exempel de som ska in på motorvägen till Åbo österifrån ska följa vägskyltarna mot motorvägen och alltid köra via rondellen i Haga. På så sätt undviks trängsel såväl i korsningen vid Labbackavägen som i Stenhagens tunnel. Vägskyltarna har också ändrats. För att komma till Postrutten och Krämertsskog ska man i fortsättningen följa vägskyltarna där det står Norra Böle.

Avainsanat:

Yrityksestä

Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva tulosohjattu virasto, joka vastaa maanteiden pidosta. Tiehallinnon tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehallinto tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, ja toimii näin osaltaan mahdollisen toimivan yhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.